Hoạt động học tập - Ngoại khóa : KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN THỂ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11 - 2013

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN THỂ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11 - 2013

Thực hiện nghị quyết tháng 10 năm 2013 của Đảng ủy nhà trường. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động văn thể năm học 2013 - 2014. Căn cứ vào kế hoạch số: 422/KH-TCĐCN&XD ngày 09/10/2013 v/v tổ chức phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013

 

 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN THỂ
 CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11 - 2013
 
 
Thực hiện nghị quyết tháng 10 năm 2013 của Đảng ủy nhà trường.
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động văn thể năm học 2013 - 2014.
Căn cứ vào kế hoạch số: 422/KH-TCĐCN&XD ngày 09/10/2013 v/v tổ chức phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013
Nhà trường lập kế hoạch tổ chức các hoạt động văn thể chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013. Kế hoạch cụ thể như sau:
 
I- THI BÁO TƯỜNG:
1- Đối tượng dự thi: Mỗi Liên Chi đoàn Khoa là một đơn vị độc lập và được quyền tham dự 01 tờ báo tường.
 
2- Chủ đề: Ca ngợi truyền thống: Nhà trường, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, gương tốt, việc tốt, phản ánh và phê phán các thói hư tật xấu còn tồn tại trong học tập và đời sống của học sinh, sinh viên,...
 
3- Thể loại: Mỗi tờ báo gồm các nội dung (Thơ ca, văn xuôi, xã luận, vè, tranh vui, tranh phê bình, sáng tác âm nhạc và sưu tầm những chuyện có tác dụng bổ ích và mang tính giáo dục cao...
 
4- Thời gian chuẩn bị + Tham gia thi:
- Thời gian chuẩn bị: Từ ngày 11/10/2013 đến hết ngày 11/11/2013.
- Thời gian thi cấp khoa: Từ ngày Từ ngày 12 -13/11/2013
- Thời gian thi cấp trường: 
+ Nộp báo cho ban tổ chức: Hết ngày 14/11/2013 (Tại Phòng Công tác HSSV).
+ Tổ chức thi: 7h30 ngày 15/11/2013.
 - Địa điểm: Tại hội trường mới.
 
5- Cách chấm điểm:
            - Chấm theo thang điểm 100.
- Thuyết minh bài báo: (10 điểm) Mỗi Liên Chi đoàn chọn ra 01 Đoàn viên trình bày trước ban giám khảo nhà trường về: Chủ đề, nội dung, tư tưởng bài báo của chi đoàn mình. (Thời gian trình bày 05 phút) nếu quá thời gian trên sẽ bị trừ điểm.
- Hình thức: (30 điểm) Trong đó bố cục hợp lý, trình bày sáng sủa, chữ viết đẹp, sáng tạo và khoa học...
- Nội dung: (60 điểm) Phong phú về thể loại, có nhiều bài hay không sai phạm về lỗi chính tả, ngữ, nghĩa, có nhiều sáng tạo và thể loại.
II- THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN:
            1- Đối tượng:
-  Là HSSV nam hệ A, hệ B một năm, hệ B học ghép với hệ A hiện đang học tập tại trường. HSSV đã tốt nghiệp ra trường đang ôn thi và chờ thi liên thông không được tham gia.
            - Sau khi thi đấu cấp khoa xong, các khoa tự lựa chọn VĐV tiêu biểu nhất của khoa mình, thành lập một đội nam tham gia thi đấu cấp trường.
 
            2- Thời gian tập luyện + thi đấu:
- Thời gian chuẩn bị: Từ ngày 11/10/2013 đến hết ngày 25/10/2013.
- Thời gian thi cấp khoa: Từ ngày 28/10 - 01/11/2013 (Các khoa tự tổ chức).
- Thời gian thi cấp trường:  Lúc 15h 30 ngày 11 - 20/11/2013.
- Địa điểm: Tại sân thể thao
 
III- THI KÉO CO:
            1- Đối tượng:
-  Là HSSV nam, nữ  hệ A, hệ B một năm, hệ B học ghép với hệ A hiện đang học tập tại trường. HSSV đã tốt nghiệp ra trường đang ôn thi và chờ thi liên thông không được tham gia.
            - Sau khi thi đấu cấp khoa xong, các khoa tự lựa chọn VĐV tiêu biểu nhất của khoa mình, thành lập một đội nam, một đội nữ tham gia thi đấu cấp trường.
 
            2- Thời gian tập luyện + thi đấu:
- Thời gian chuẩn bị: Từ ngày 11/10/2013 đến hết ngày 08/11/2013.
- Thời gian thi cấp khoa: Từ ngày 11 - 15/11//2013 (Các khoa tự tổ chức).
- Thời gian thi cấp trường:  Lúc 15h30 ngày 19/11/2013.
- Địa điểm: Tại sân thể thao.
 
IV- THI NHẢY BAO:
            1- Đối tượng:
-  Là HSSV nam, nữ  hệ A, hệ B một năm, hệ B học ghép với hệ A hiện đang học tập tại trường. HSSV đã tốt nghiệp ra trường đang ôn thi và chờ thi liên thông không được tham gia.
            - Sau khi thi đấu cấp khoa xong, các khoa tự lựa chọn VĐV tiêu biểu nhất của khoa mình, thành lập một đôi nam, một đội nữ, một đôi nam nữ tham gia thi đấu cấp trường.
 
            2- Thời gian tập luyện + thi đấu:
- Thời gian chuẩn bị: Từ ngày 11/10/2013 đến hết ngày 08/11/2013.
- Thời gian thi cấp khoa: Từ ngày 11 - 17/11//2013 (Các khoa tự tổ chức).
- Thời gian thi cấp trường:  Lúc 15h30 ngày 18/11/2013.
- Địa điểm: Tại sân thể thao.
 
V- HỘI DIỄN TIẾNG HÁT HỌC SINH SINH VIÊN:
            1- Đối tượng dự thi: Là HSSV hệ A, hệ B một năm, hệ B học ghép với hệ A hiện đang học tập tại trư­ờng. 
            - Các khoa tổ chức lựa chọn những HSSV tiêu biểu nhất của khoa mình, thành lập một đội tham gia cấp trư­ờng.
 
2- Chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hư­ơng đất nư­ớc, con ng­ười Việt Nam trong sự nghiệp Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá. Ca ngợi truyền thống nhà trường, uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. (Khuyến khích và ­ưu tiên cộng điểm thưởng cho các tiết mục tự biên, tự diễn).
 
3- Thể loại: Ca: (Đơn ca; song ca; tam ca; tốp ca; hợp ca), múa: (đơn; đôi; tốp múa), tấu nhạc cụ: Độc tấu; song tấu( hoặc tam tấu, tứ tấu); Hoà tấu (từ 2 nhạc cụ trở lên).
 
4- Thời gian:
- Thời gian chuẩn bị và tập luyện: Từ ngày 11/10/2013 đến hết ngày 08/11/2013.
- Thời gian khớp nhạc: Mỗi đơn vị 1/2 ngày dự kiến các ngày 11 - 13/11/2013.
- Tổng duyệt chương trình: Ngày 14/11/2013
- Tổ chức hội diễn cấp tr­ường: Ngày 15/11/2012
- Địa điểm: Tại hội tr­ường Đa năng
 
5-Thời l­ượng chư­ơng trình + Quy định chuyên môn:
a- Thời l­ượng: 25 phút/ khoa (Các khoa tự giới thiệu chư­ơng trình của đơn vị mình yêu cầu ngắn gọn).
- Quá 2- 3 phút trừ 01 điểm
- Quá 3- 4 phút trừ 02 điểm
- Quá 4-5 phút trừ   04 điểm
- Quá trên 5 phút không tính điểm toàn đoàn.
 
b- Quy định chuyên môn: 
- Mỗi đơn vị bắt buộc tham gia từ 3 đến 4 tiết mục và phải tham gia từ hai thể loại trở lên ( mới đ­ược xếp điểm đoàn).
- Điểm tiết mục: Là điểm bình quân của các giám khảo
- Điểm toàn đoàn: Thành tích của toàn đoàn đ­ược tình bằng tổng thành tích các tiết mục của Đoàn đó. Đoàn nào nhiều giải A sẽ đ­ược xếp trên; Hai đoàn có tổng giải A bằng nhau xét đến giải B, giải B bằng nhau xét đến giải C, nếu giải C bằng nhau xét giải khuyến khích, khuyến khích bằng nhau đoàn nào có tổng số điểm toàn đoàn cao hơn đ­ược xếp thứ vị cao hơn.
- Nếu điểm của giám khảo chênh nhau từ 02 điểm trở lên thì sẽ thảo luận để điều chỉnh. Nếu không thống nhất thì sẽ không tính điểm của giám khảo này.
- Tiết mục sai chủ đề loại không tính điểm toàn đoàn và cá nhân.
 
V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1- Ban chỉ đạo:
- Đ/c: Lương Văn Tiến                     - Hiệu trưởng                         - Trưởng ban
- Đ/c: Nguyễn Thế Công                  - P. Hiệu trưởng                     - Phó ban TT
- Đ/c: Tô Văn Hưởng                       - Phó Hiệu trưởng                 - Phó ban
- Đ/c: Nguyễn Tiến Đạt                    - T.Phòng Đào tạo                - Phó ban
- Đ/c: Nguyễn Huy Phương             - T.Phòng CTHSSV             - Ủy viên TT
- Các đ/c trưởng khoa                                                                       - Uỷ viên
 
 
2- Ban tổ chức:
- Đ/c: Bùi Tuấn Anh                         - Bí thư ĐTN                         - Trưởng ban
- Đ/c: Nguyễn Thị Hằng                   - Phòng CT HSSV               - Phó ban
- Đ/c: Vũ Quốc Toàn                        - P.Bí thư ĐTN                     - UVTT
- Đ/c: Nguyễn Xuân Sơn                 - Phòng CTHSSV                - Uỷ viên
 
3- Ban trọng tài giải bóng chuyền + Kéo co + Nhảy bao:
- Đ/c: Nguyễn Thị Hằng                   - Phòng CTHSSV                - Trưởng ban
- Đ/c: Phạm Đức Anh                       - Phòng CTHSSV                - Phó ban
- Đ/c: Trần MạnhHà                         - Phòng CTHSSV                - Uỷ viên
- Đ/c: Nguyễn Xuân Sơn                 - Phòng CTHSSV                - Uỷ viên
- Đ/c: Trịnh Văn Hiển                      - Phòng Đào Tạo                  - Uỷ viên
- Đ/c: Nguyễn Bình Minh                - Khoa Động lực                   - Uỷ viên
- Đ/c: Nguyễn Đức Dương               - Khoa Cơ khí                       - Uỷ viên
- Đ/c: Nguyễn Hữu Cường              - Khoa Xây dựng                  - Uỷ viên
- Đ/c: Nguyễn Xuân Trường           - Khoa Điện                           - Uỷ viên
- Đ/c: Hoàng Việt Nam                    - Khoa Động lực                   - Uỷ viên
 
4- Ban giám khảo chấm thi báo tường:
- Đ/c: Nguyễn Huy Phương             - T.Phòng CTHSSV             - Trưởng ban
- Đ/c: Bùi Tuấn Anh                         - BT Đoàn                             - UVTT
- Đ/c: Vũ Quốc Toàn                        - P.Bí thư ĐTN                     - UV
- Đ/c: Nguyễn Thị Hằng                   - Phòng CTHSSV                - TK Tổng hợp
- Đ/c: Nguyễn Thị Hạnh                  - Phòng CTHSSV                - Uỷ viên
- Đ/c: Lại Thị Thuý Nga                   - Phòng CTHSSV                - Uỷ viên
- Đ/c: Lê Thị Hồng Diễm                 - Phòng CTHSSV                - Uỷ viên
- Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Phương - Phòng CTHSSV                - Uỷ viên
- Đ/c: Nguyễn Thị Khanh                - Phòng CTHSSV                - Uỷ viên
- Đ/c: Nguyễn Thị Thuỷ                   - TTĐT                                  - Uỷ viên
 
5- Ban giám khảo hội diễn:
- Đ/c: Nguyễn Thị Tuyết                  - Y Tế                                     - Trưởng ban
- Đ/c: Bùi Thị Hoa                            - Tài Chính                           - Uỷ viên
- Đ/c: Nguyễn Hải Yến                     - Phòng NCKH                     - Uỷ viên
- Đ/c: Nguyễn Thanh Tuấn             - P.Phòng Đào tạo                - Uỷ viên
- Đ/c: Nguyễn Thị Hằng                   - Phòng CTHSSV                - Thư ky
 
6- Phân công chuẩn bị cho các hoạt động:
a- Phòng Công tác HSSV và Đoàn thanh niên: Lập kế hoạch, tổ chức lễ khai mạc và chịu trách nhiệm chính trong khâu tổ chức cũng như thực hiện, cắt dán khẩu hiệu, trang trí khánh tiết, phân công bảo vệ tăng cường công tác an ninh cho ngày hội diễn.
 
b- Các khoa, Trung tâm đào tạo:Tổ chức tập luyện và phân công giáo viên phụ trách các nội dung tham gia. 
- Khoa Xây dựng: Kẻ sân bóng chuyền + Các vạch giới hạn thi Kéo co, nhảy bao.
- Khoa Kinh tế: Quét dọn hội trường và cử người phục vụ nước cho BTC và BGK.
- Khoa Điện: Bố trí người cung cấp nguồn điện và trực điện cho ngày diễn ra hội diễn và Kéo co.
- Khoa CK - ĐL: Cử người treo báo tường và chuẩn bị loa đài trang âm cho ngày chấm báo tường tại Hội trường mới tầng 2; Treo băng zôn, trang trí khánh tiết của hội trường trong ngày hội diễn .
- Khoa KT Mỏ: Phối hợp với ĐTN kê bàn ghế, căng dây và chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị ngày tổ chức thi kéo co, nhảy bao.
 
c- Phòng Xây dựng cơ bản: Bố trí công nhân trực máy phát điện đề phòng mất điện lưới.
 
d- Phòng Tài Chính: Cấp kinh phí theo kế hoạch đã được duyệt.
 
e- Văn phòng Hiệu trưởng:Cấp nước uống cho các Đại biểu, ban giám khảo, chụp ảnh lưu niệm, ra các quyết định liên quan đến tài chính và khen thưởng.
 
f- Phòng Nghiên cứu khoa học: Chụp ảnh tư liệu, đưa tin qua Website Nhà trường…
 
VI- KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG VĂN THỂ NGÀY 20/11/2013:
A- GIẢI THƯỞNG:    
1- Giải thưởng báo tường:
a- Giải cấp Khoa: Các khoa tự lo giải thưởng
b- Giải cấp trường:
+ Giải tập thể : ( Cho khoa có nhiều bài viết hay, sáng tạo và có nhiều giải thưởng về các thể loại:
- Giải nhất:     300.000đ
- Giải nhì:       200.000đ
- Giải ba:        100.000đ
                        - Giải khuyến khích: 03 giải x 80.000đ = 240.000đ        
c- Giải cá nhân: Cho bài hay nhất, đặc sắc, bố cục chặt chẽ về các thể loại.
 
TT
Môn thi
Nhất
Nhì
Ba
Tổng
1
Thơ ca
50.000đ
40.000đ
30.000đ
120.000đ
2
Văn xuôi
50.000đ
40.000đ
30.000đ
120.000đ
3
Tranh vui
50.000đ
40.000đ
30.000đ
120.000đ
4
Tranh phê bình
50.000đ
40.000đ
30.000đ
120.000đ
5
Xã luận
50.000đ
40.000đ
30.000đ
120.000đ
6
50.000đ
40.000đ
30.000đ
120.000đ
7
Truyện cười
50.000đ
40.000đ
30.000đ
120.000đ
8
Sáng tác âm nhạc
50.000đ
40.000đ
30.000đ
120.000đ
9
Sưu tầm chuyện lạ
50.000đ
40.000đ
30.000đ
120.000đ
 
Tổng
450.000đ
360.000đ
270.000đ
1.080.000đ
 
d- Giải cho người thuyết trình:     - Giải nhất      = 100.000đ
                                                            - Giải nhì:       =   80.000đ
                                                           - Giải ba:       = 50.000đ
                                  *Tổng chi phí cho giải Báo tường= 2.150.000đ
2- Giải thưởng bóng chuyền
a- Cấp khoa: Các khoa tự lo
b- Cấp trường:
+ Giải tập thể:           - Giải nhất                 = 400.000đ
                                                - Giải nhì:                   = 300.000đ
                                                - Giải ba:                    = 200.000đ
                                    - Giải phong cách:     = 100.000đ
                            * Tổng giải thưởng bóng chuyền        = 1.000.000đ
 
            3- Giải thưởng kéo co:
a- Cấp khoa: Các khoa tự lo
b- Cấp trường:
+ Giải tập thể:           - Giải nhất: 02 giải x 300.000đ      =    600.000đ
                                    - Giải nhì: 02 giải x   200.000đ       =    400.000đ
                                    - Giải ba: 02 giải x 100.000đ          =    200.000đ
                        - Giải P.Cách: 02 giải x80.000đ      =    160.000đ
                                    * Tổng giải thưởng Kéo co           = 1.360.000đ
 
4- Giải thưởng nhảy bao:
a- Cấp khoa: Các khoa tự lo
b- Cấp trường:
                                    - Giải nhất: 03 giải x 100.000đ      =    300.000đ
                                    - Giải nhì: 03 giải x   80.000đ          =    240.000đ
                                    - Giải ba: 03 giải x 60.000đ           =    180.000đ
                           * Tổng giải thưởng Nhảy bao =  720.000đ
 
5- Giải thưởng văn nghệ:
a- Giải cá nhân:      
+ Giải cho các tiết mục tập thể:
- Giải A:         05 giải x 200.000đ/giải         = 1.000.000đ
- Giải B:          04 giải x 150.000đ/giải         =    600.000đ
- Giải C:          03 giải x 100.000đ/giải         =    300.000đ
- Giải KK: 03 giải x   80.000đ/giải             =    240.000đ
                                                                        Tổng = 2.140.000đ
+ Giải cho các tiết mục cá nhân:
- Giải A:         05 giải x 100.000đ/giải         =    500.000đ
- Giải B:          04 giải x 80.000đ/giải           =    320.000đ
- Giải C:          03 giải x 60.000đ/giải           =    180.000đ
- Giải KK:      03 giải x 50.000đ/giải           =    150.000đ
                                                                                    Tổng = 1.150.000đ
b- Giải tập thể khoa:
- Giải nhất                  = 800.000đ
- Giải nhì                    = 600.000đ
- Giải ba                     = 500.000đ
- Giải khuyến khích = 900.000đ   (03 giải)
                                                                        Tổng = 2.800.000đ           
* Giải thưởng hội diễn văn nghệ = 6.090.000đ
Tổng giải thưởng các hoạt động = 11.320.000đ
( Mười một triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng chẵn )
 
B- CÁC CHI PHÍ KHÁC:
1- Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động:
- 03 bình nước lọc x 25.000đ                                 =      75.000đ
- 07 quả bóng chuyền x 165.000đ                          = 1.155.000đ
- Dây kéo: 40m x 180.000đ                                                =    720.000đ
- Bao tải loại to: 150.00đ x 03 chiếc                       =    450.000đ            
- Trang trí sân khấu                                                  = 1.000.000đ
            - Thuê nhạc công + Loa máy                                  = 3.000.000đ
            - Khớp nhạc: 05 ngay x 500.000đ/ngày                = 2.500.000đ
                                                                                    Tổng = 8.900.000đ
 
2- Hỗ trợ các khoa + Bồi dưỡng Ban giám khảo
            - Bồi dưỡng BGK chấm báo tường                                    =    1.000.000đ
            - Bồi dưỡng BGK hội thi tiếng hát HSSV             =       500.000đ         
            - Bồi dưỡng cho tổ trọng tài                                    =    1.000.000đ
                                                                                    Tổng =    2.500.000đ
 
*Tổng chi phí cho cơ sở vật chất = 11.400.000đ
 
Tổng chi phí cho toàn bộ các hoạt động chào mừng ngày 20/11/2012
 Giải thưởng 11.320.000đ + Cơ sở vật chất 11.400.000đ = 22.720.000đ
( Hai hai triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng chẵn )
           
            Trên đây là một trong những hoạt động ngoại khoá giáo dục định kỳ của Nhà trường. Đơn vị nào không tham gia hoặc tham gia qua loa chiếu lệ Nhà trường sẽ tổng hợp thi đua cuối năm học.
Trong quá trình thực hiện ban chỉ đạo sẽ theo dõi đánh giá quá trình thực hiện của các đơn vị làm cơ sở báo cáo Hiệu trưởng. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch đạt kết quả tốt nhất ./.           
 
 
Nơi nhận:                                           T/M BCH ĐOÀN                            HIỆU TRƯỞNG
- Ban tổ chức
- Ban giám khảo
- Ban trọng tài
- Các khoa
- Phòng Tài chính
- Phòng Đào tạo
- Lưu CTHSSV
- Lưu ĐTN + V.Phòng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến