Trung tâm Đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp : Giới thiệu

Giới thiệu

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO $ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

VĂN PHÒNG:      ĐT : 0203.2473459            

GĐ TRUNG TÂM: TS. Phan Đắc Yến                  

             ĐT: 0979379785                                   Email: phandacyen@cic.edu.vn

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

          Tổng số CB, GV của Trung tâm 03, trong đó trình độ Tiến sĩ 01, Thạc sỹ 01, Đại học 01, 100% cán bộ giáo viên đạt Giáo viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường, trong đó có 01 Giáo viên dạy giỏi Quốc gia.

 

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trường hoạt động đào tạo trình độ sơ cấp (không bao gồm đào tạo lái xe); hoạt động bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn, đào tạo thường xuyên, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; hoạt động liên kết đào tạo đại học hình thức vừa học vừa làm, liên thông chính quy với các trường Đại học trong nước.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tổ chức tuyển sinh, thương thảo hợp đồng với doanh nghiệp, người học các nghề sơ cấp, nâng bậc, ngắn hạn, thường xuyên theo quy định;

- Tham mưu ký kết Hợp đồng đào tạo và liên kết đào tạo với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo sơ cấp; đào tạo thường xuyên; hoạt động liên kết đào tạo đại học hình thức vừa học vừa làm, liên thông chính quy với các trường Đại học trong nước;

- Phối hợp tổ chức thực hiện các điều khoản của Hợp đồng đào tạo và liên kết đào tạo với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo sơ cấp; đào tạo thường xuyên; hoạt động liên kết đào tạo đại học hình thức vừa học vừa làm, liên thông chính quy với các trường Đại học trong nước;

- Lập Kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, lịch giảng dạy; tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên các nghề đúng quy định;

- Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các đối tượng theo giấy chứng nhận hoạt động;

- Tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, môn đun, tín chỉ; Đề xuất thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp; Phối hợp với phòng Đào tạo in, cấp phát chứng chỉ sơ cấp, chứng nhận đào tạo theo quy định;

- Xây dựng định mức vật tư cho các nghề trình độ sơ cấp và các lớp ngắn hạn theo hình thức đào tạo thường xuyên và nâng cao;

- Đề xuất mức thu học phí các ngành/ nghề đào tạo trình độ sơ cấp; đào tạo thường xuyên; nâng bậc... ;

- Chủ trì nghiệm thu giờ giảng của Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp;

- Hàng năm, lập báo cáo kết quả tổ chức công tác đào tạo trình độ sơ cấp;

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan của các khóa, nghề đào tạo theo đúng quy định;

- Hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để triển khai thực hiện các thoả thuận, hợp tác về thực tập trải nghiệm, thực tập tốt nghiệp, đào tạo bồi dưỡng, đào tạo lại;

- Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Trung tâm;

- Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật;

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến