Kế hoạch giáo dục : Kế hoạch tổ chức giải cầu lông học sinh - sinh viên

Kế hoạch tổ chức giải cầu lông học sinh - sinh viên

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động văn thể năm học 2013 - 2014. Nhà trường lập kế hoạch tổ chức giải cầu lông Học sinh - Sinh viên năm học 2013 - 2014. Nhằm thiết thực chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2014 và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3/2014. Để khích lệ, động viên tinh thần học tập của HSSV. Kế hoạch cụ thể như sau:

 

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG HỌC SINH - SINH VIÊN
NĂM HỌC 2013 – 2014
 
 
            Căn cứ vào kế hoạch hoạt động văn thể năm học 2013 - 2014.
Nhà trường lập kế hoạch tổ chức giải cầu lông Học sinh - Sinh viên năm học 2013 - 2014. Nhằm thiết thực chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2014 và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3/2014. Để khích lệ, động viên tinh thần học tập của HSSV. Kế hoạch cụ thể như sau:
 
I- ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THAM GIA GIẢI:
1 Đối tượng: Là học sinh - sinh viên hệ A + hệ B một năm đang theo học tại trường. Được chia làm 06 đội: Trung tâm đào tạo, Khoa Động lực - Cơ khí, Khoa Xây dựng, Khoa Kỹ thuật mỏ, Khoa Điện, Khoa Kinh tế.
 
* Lưu ý:
- Sinh viên các lớp liên thông các hệ đang học tại trường được tham gia cho Khoa hiện đang theo học.
- Học sinh hệ B ghép với hệ A được tham gia
- HSSV đã thi tốt nghiệp ra trường nhưng đang ở lại trường để ôn thi và chờ thi liên thông các hệ không được tham gia
 
2- Nội dung:       
- Đơn nam
 - Đôi nam
- Đôi nữ
- Đôi nam nữ.
                                     
II- THỜI GIAN TẬP LUYỆN, THI ĐẤU, ĐỊA ĐIỂM:
1-Thời gian tập luyện: Bắt đầu từ 16h đến 18h ngày 25/02/2014 đến hết ngày 07/3/2014.
2- Thời gian thi đấu: Từ ngày 03 – 26 /3/2014.
3- Địa điểm: Hội trường đa năng.
           
III - BAN TỔ CHỨC + BAN TRỌNG TÀI:
1- Ban tổ chức:
- Đ/c: Lương Văn Tiến             Hiệu trưởng          - Trưởng ban
- Đ/c: Nguyễn Thế Công          Phó hiệu trưởng    - Phó ban
- Đ/c: Nguyễn Huy Phương     T.P CTHSSV       - UVTT
- Đ/c: Nguyễn Tiến Đạt           T.P Đào Tạo                  - UV
- Đ/c: Bùi Tuấn Anh                Bí thư đoàn TN    - UV
- Các đ/c trưởng khoa                                           - UV
2- Ban trọng tài:
- Đ/c: Nguyễn Thị Hằng          Phòng CTHSSV   - Trưởng ban
- Đ/c: Phạm Đức Anh              Phòng CTHSSV   - Phó ban
- Đ/c: Trần Mạnh Hà               Phòng CTHSSV   - UV
- Đ/c: Nguyễn Đức Dương       Khoa Xây dựng    - UV
- Đ/c: Nguyễn Bình Minh        Khoa Động lực     - UV
- Đ/c: Vũ Tất Thành                Phòng XDCB       - UV
- Đ/c: Đặng Quang Hưởng       Ban tuyển sinh     - UV
 
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1- Phòng Tài chính: Cấp kinh phí theo kế hoạch.
2- Phòng Tổ chức hành chính:  Ra quyết định chi kinh phí cho giải.
3- Phòng Công tác HSSV: Là đơn vị chính xây dựng kế hoạch, tổ chức thi đấu, phối hợp với các đơn vị để tổ chức giải và lo kinh phí cho giải.
4- Đoàn thanh niên: Phối hợp với Phòng Công tác HSSV trong công tác tổ chức giải.
5- Các khoa: Thành lập đội tuyển của khoa, cử người quản lý, theo dõi tập luyện và thi đấu.
           
V- KINH PHÍ CHO GIẢI:
1- Quả cầu lông Ba sao: 300 quả x 12.650đ                 = 3.795.000đ
2- Lưới cầu lông Hải Yến: 04 chiếc x 175.500đ  =    702.000đ       
3- Bồi dưỡng tổ trọng tài: 7 người x 50.000đ                 =    350.000đ       
4- Giải thưởng:
- Giải nhất đơn nam                                             =    150.000đ
- Giải nhì đơn nam                                                         =    100.000đ
- Giải ba đơn nam                                                =      80.000đ
- Giải nhất đôi: nam, nam nữ, nữ: 3 gải x 200.000đ =    600.000đ
- Giải nhì đôi: nam, nam nữ, nữ: 3 giải x 150.000đ  =   450.000đ
- Giải ba đôi: nam, nam nữ, nữ:        6 giải x 100.000đ  =    600.000đ
                                                                             Tổng = 6.827.000đ
 
( Sáu triệu tám trăm hai bẩy ngàn đồng chẵn)  
 
          Trên đây là kế hoạch giải cầu lông Học sinh – sinh viên năm học 2013 - 2014. Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm đạt thành tích cao nhất./. 

 


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến