Thông báo : Thông Báo hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cho HSSV thuộc diện chính sách được miễn, giảm học phí

Thông Báo hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cho HSSV thuộc diện chính sách được miễn, giảm học phí

 

THÔNG BÁO
“V/v Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cho HSSV
thuộc diện chính sách được miễn, giảm học phí ”
 
 
Kính gửi: - TT Đào tạo
     - Các Khoa
 
 
Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;
Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;
Căn cứ vào QĐ số: 2123/QDD-TTg v/v phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015
Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí từ học kỳ I năm học 2014 – 2015 đối với HSSV như sau:
 
I.   Đối tượng miễn, giảm học phí:
1. Đối tượng được miễn học phí:
+ Đối tượng 1: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (sau đây gọi chung là thương binh);
- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
+ Đối tượng 2: HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;
+ Đối tượng 3: HSSV bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động người tàn tật. Việc xác định đối tượng có khó khăn về kinh tế áp dụng theo Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác nhận các đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
+ Đối tượng 4: HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
+ Đối tượng 5: HSSV là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; Các dân tộc thiểu số ít người gồm: (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu).
2.     Đối tượng được giảm 50% học phí:
+ Đối tượng 6: HSSV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
+ Đối tượng 7: Học sinh tốt nghiệp THCS trong thời gian 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp đi học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp
 
II.Trình tự, thủ tục và hồ sơ:
 1.Yêu cầu về hồ sơ xét miễn, giảm học phí:
+ Đối tượng 1: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng
- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao thẻ thương binh, bệnh binh.
- Giấy xác nhận của Phòng LĐTBXH.
+ Đối tượng 2: Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa
- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao giấy chứng tử của cha, mẹ;
- Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (HSSV tải mẫu đơn trên trang websie  Phòng Công tác HSSV).
+ Đối tượng 3: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế
- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
- Bản sao giấy khai sinh và CMND;
- Giấy giám định y khoa;
- Giấy xác nhận kinh tế khó khăn.
+ Đối tượng 4: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo
- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao sổ hộ khẩu;
- Giấy chứng nhận dân tộc (nếu có);
- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do phòng LĐTB-XH Quận/Huyện hoặc Sở, Thành phố cấp.
+ Đối tượng 5: Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao sổ hộ khẩu;
  - Giấy chứng nhận dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn của Ủy ban dân tộc cấp tỉnh cấp.
+ Đối tượng 6: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao quyết định của cơ quan mà cha/mẹ bị TNLĐ;
- Biên bản giám định thương tật do tai nạn lao động.
+ Đối tương 7: Học sinh tốt nghiệp THCS trong thời gian 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp đi học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp
- Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;
- Bản sao bằng tốt nghiệp THCS
- Bản sao giấy khai sinh;
 
III. Lưu ý:
- SV thuộc diện miễn, giảm học phí bị tạm dừng học, khi trở lại học phải làm lại hồ sơ miễn giảm học phí.
- Các bản sao đều có chứng thực, đóng giáp lai.
* Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian: Từ ngày 15/10/2014 đến ngày 31/10/2014
- Địa điểm: Phòng Công tác HSSV (Phòng H813)
- Việc xét miễn giảm học phí được xét theo học kỳ, vì vậy SV phải nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định. Nhà trường không giải quyết trường hợp SV nộp hồ sơ không đúng thời gian quy định.
Đề nghị các Khoa, Trung tâm Đào tạo. Phòng Công tác HSSV phối hợp thực hiện.

 


 

Văn bản gốc tải tại đây


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến