Tin tức tổng hợp : Gần 850 sinh viên cử tuyển tốt nghiệp chưa có việc làm

Gần 850 sinh viên cử tuyển tốt nghiệp chưa có việc làm

Mặc dù các địa phương và các ngành còn thiếu hàng trăm biên chế, nhưng gần 850 sinh viên hệ cử tuyển đã tốt nghiệp vẫn chưa được bố trí việc làm. Chủ yếu những sinh viên này tốt nghiệp các trường sư phạm, trong khi đó giáo viên dôi dư còn nhiều.

Tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định số 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Cơ quan cử người đi học theo chế độ cử tuyển có trách nhiệm tiếp nhận, phân công công tác cho người được cử đi học sau khi tốt nghiệp”.

 
Hàng trăm sinh viên cử tuyển, trong đó phần lớn tốt nghiệp đại học vẫn chưa có việc làm
Hàng trăm sinh viên cử tuyển, trong đó phần lớn tốt nghiệp đại học vẫn chưa có việc làm

Tuy nhiên, theo báo cáo số 769/BC-SNV của Sở Nội vụ Thanh Hóa, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 11 huyện miền núi và các huyện Triệu Sơn, Tĩnh Gia, tính đến ngày 30/6/2015, có 849 sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, THCN toàn tỉnh chưa được bố trí việc làm. Trong đó, chuyên ngành sư phạm là 549, kinh tế 65, kỹ thuật 48, ngành xã hội 63, y tế 70, ngành đào tạo khác 54.

Trong khi đó, chỉ tiêu biên chế của các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giao còn thiếu 571 biên chế. Cụ thể, giáo dục và đào tạo thiếu 476 biên chế, quản lý nhà nước 16, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện 9, công chức cấp xã 70.

Theo đánh giá của ngành chức năng thì số sinh viên cử tuyển hiện nay chưa bố trí được việc làm chủ yếu là tốt nghiệp các trường sư phạm, với lý do giáo viên dôi dư còn nhiều do giảm số lớp, học sinh.

Sở Nội vụ Thanh Hóa đã đề nghị UBND các huyện căn cứ quy định, biên chế được giao và tình hình thực tế địa phương, xây dựng kế hoạch, có lộ trình cụ thể để tiếp nhận, phân công công tác cho các đối tượng đã được cử đi học theo chế độ cử tuyển có trình độ và chuyên ngành đào tạo phù hợp thay thế cho số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ BHXH hoặc chuyển công tác trước khi xem xét tuyển dụng các đối tượng khác.

Đối với những huyện còn thiếu nhiều biên chế chức danh công chức cấp xã như huyện Mường Lát, Quan Hóa, Ngọc Lặc…đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương để tuyển số sinh viên cử tuyển tốt nghiệp Đại học chính quy có trình độ và chuyên ngành đào tạo phù hợp từ các huyện miền núi khác để tăng cường cán bộ, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Riêng đối với 70 sinh viên tốt nghiệp ngành y, dược, các huyện lập danh sách đề nghị Sở Y tế xem xét bố trí công tác theo thẩm quyền phân cấp và quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Thanh Hóa.

Duy Tuyên


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến