Kế hoạch : KẾ HOẠCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN Năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN Năm học 2017-2018

Thực hiện Kế hoạch số 320/KH-TCĐCN&XD ngày 03/8/2018, Hội đồng Khoa học Đào tạo lập kế hoạch nghiệm thu các đề tài, sáng kiến năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

1. Thành phần Hội đồng nghiệm thu

- TS. Đỗ Minh Chiến            Phó Hiệu trưởng phụ trách              Chủ tịch HĐ

- ThS. Lê Văn Lợi                 Phó Hiệu trưởng                             P.Chủ tịch HĐ

- TS. Hoàng Minh Thuận     Trưởng phòng NCKH                      Thư ký

- ThS. Nguyễn Văn Tuấn     GĐ Trung tâm Đào tạo                    Ủy Viên

- ThS. Nguyễn Thanh Tuấn Trưởng phòng ĐT                            Ủy viên

- Đ/c Trưởng hoặc phó các đơn vị                                               Ủy viên

2. Địa điểm và Thời gian nghiệm thu

2.1. Địa điểm:

Tại Văn phòng làm của các Phòng, Khoa đơn vị

2.2. Thời gian

- Ngày 14/8/2018

             + Khoa Điện                                      + Khoa Kinh tế

             + Khoa Kỹ thuật mỏ                          + Ban Tuyển sinh

             + Phòng CT HSSV                            + Trung tâm Đào tạo

             + Khoa ĐL-VHTBCG                         + Khoa Xây dựng

             + Khoa Cơ khí

- Ngày 15/8/2018

             + Trung tâm ĐTSHLX                       + Phòng Tổ chức HC

             + Phòng XDCB                                 + Phòng Las-XD29

             + Phòng Tài chính                            + Phòng Đào tạo

             + Phòng NCKH                                 + TT Ứng dụng CN Ô tô

Yêu cầu:

- Thủ trưởng, Phó thủ trưởng hoặc Thư ký các đơn vị tập hợp toàn bộ các đề tài, sáng kiến của đơn vị mình để thuận tiện cho Hội đồng làm việc;

- Các đề tài, sáng kiến có liên quan đến mô hình, thiết bị phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định (phương án thiết kế + Bản thuyết minh, sản phẩm thực tế,…);

- Các sáng kiến về biên soạn bài giảng do các tổ bộ môn phân công, giáo viên phải biên soạn theo đúng quy định về nội dung và hình thức đã đăng ký phải có chương trình chi tiết đã duyệt kèm theo (có thể gửi trực tiếp về Email của đ/c Thuận theo địa chỉ hoangminhthuan@cic.edu.vn);

- Các Sáng kiến khác cần kê khai cụ thể, có sản phẩm và xác nhận của cán bộ quản lý.

 


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến