KẾ HOẠCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN Năm học 2018-2019

Thực hiện Kế hoạch số 243/KH-TCĐCN&XD ngày 19/6/2019, Hội đồng Khoa học - Đào tạo lập kế hoạch nghiệm thu các đề tài, sáng kiến năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:

1. Thành phần Hội đồng nghiệm thu

- TS. Đỗ Minh Chiến                  Hiệu trưởng                             Chủ tịch HĐ

- ThS. Lê Văn Lợi                      Phó Hiệu trưởng                      P.Chủ tịch HĐ

- ThS. Nguyễn Văn Tuấn            Phó Hiệu trưởng                      Ủy Viên

- TS. Hoàng Minh Thuận            Trưởng phòng NCKH                Thư ký

- ThS. Nguyễn Thanh Tuấn        Trưởng phòng ĐT                      Ủy viên

- Đ/c Trưởng hoặc phó các đơn vị                                             Ủy viên

2. Địa điểm và Thời gian nghiệm thu

2.1. Địa điểm:

Tại Văn phòng làm của các Phòng, Khoa đơn vị

2.2. Thời gian

- Ngày 27/6/2019

+ Khoa Điện                                     + Khoa Kinh tế

+ Khoa Kỹ thuật mỏ                          + Ban Tuyển sinh

+ Phòng CT HSSV                            + Trung tâm Đào tạo

+ Khoa ĐL-VHTBCG                          + Khoa Xây dựng

+ Khoa Cơ khí

- Ngày 28/6/2019

+ Trung tâm ĐTSHLX                         + Phòng Tổ chức HC

+ Phòng XDCB                                  + Phòng Las-XD29

+ Phòng Tài chính                              + Phòng Đào tạo

+ Phòng NCKH                                  + TT Ứng dụng CN Ô tô

Yêu cầu:

- Thủ trưởng, Phó thủ trưởng hoặc Thư ký các đơn vị tập hợp toàn bộ các đề tài, sáng kiến của đơn vị mình để thuận tiện cho Hội đồng làm việc.

- Các đề tài, sáng kiến có liên quan đến mô hình, thiết bị phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định (Bản thuyết minh, sản phẩm thực tế,…).

- Các sáng kiến về biên soạn bài giảng do các tổ bộ môn phân công, giáo viên phải biên soạn theo đúng quy định về nội dung và hình thức đã đăng ký phải có chương trình chi tiết đã duyệt kèm theo (có thể gửi trực tiếp về Email của đ/c Thuận theo địa chỉ hoangminhthuan@cic.edu.vn).

- Các Sáng kiến khác cần kê khai cụ thể, có sản phẩm làm minh chứng.

 


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến