Tin tức nhà trường : Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Sáng ngày 04/9/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 -2025. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo Ban chấp hành Công đoàn Bộ, Văn phòng Bộ; ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, bà Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cuc; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục và các cá nhân điển hình tiên tiến.

 

 

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành LĐ-TB&XH phát biểu

       Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2020 – 2025. Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức và đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào thi đua yêu nước trong  5 năm qua của Tổng cục đã được tổ chức phong phú về nội dung và hình thức gắn với các chương trình, kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác cụ thể, gắn kết với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với mục tiêu “Kỷ cương - Chất lượng - Tiến độ - Hiệu quả”. Kịp thời khen thưởng, động viên, cổ vũ các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, trong 5 năm qua, Tổng cục đã và đang tổ chức thành công nhiều sự kiện, hoạt động lớn trong hệ thống để phát hiện, công nhận và tôn vinh những cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của hệ thống giáo dục nghề nghiệp như: Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệpHội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc, các kỳ thi kỹ năng nghề các cấp từ cơ sở đến cấp quốc gia, cấp ASEAN và thế giới. Trong năm 2020, Tổng cục đang triển khai Phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2020 (Startup Kite - 2020) dành cho đối tượng học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi toàn quốc, tổ chức xét chọn và tuyên dương học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu nhằm biểu dương, tôn vinh các tấm gương trong học tập, đạo đức lối sống; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động xã hội, phấn đấu, phát triển toàn diện diện về năng lực, phẩm chất, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong giáo dục nghề nghiệp.

 

Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu 

 

          Đối với cơ quan Tổng cục, Tổng cục đã phát động, triển khai và hưởng ứng nhiều phong trào thi đua, hưởng ứng, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đặc thù của ngành và các cuộc vận động theo hướng toàn diện, thực chất tại cơ quan Tổng cục và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp như: “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”; tấm gương tiêu biểu về "Thực tâm, Thực tài, Thực nghề", "Gương mẫu, sáng tạo, đổi mới"... Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động phát huy truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn” với mong muốn góp sức vào việc xây dựng, và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, thăm và tặng quà tặng quà cho bộ đội biên phòng xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn; Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên; các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Nam và Thành phố Hồ chí Minh,..

 

          Trong 5 năm qua, ghi nhận những thành tích của các các tập thể, cá nhân, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tặng bằng khen cho 03 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua gian đoạn 2015 - 2020. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã chúc mừng và tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

 

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chúc mừng những điển hình tiên tiến, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành tích mà cán bộ, công chức, người lao động Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã đạt được trong 5 thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Thứ trưởng cho rằng mỗi cá nhân trong tập thể Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cần ghi nhớ và khắc sâu thông điệp trong lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác để khắc phục những hạn chế, yếu điểm và phát huy thế mạnh, từ đó đẩy mạnh phong trao thi đua sôi nổi, góp phần vào thành công và tạo dựng thương hiệu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Mỗi một cán bộ, đảng viên của Tổng cục cần tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, năng động sáng tạo trong công tác hoạch định chính sách về giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp, trong thời gian qua, hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã phát triển nhanh chóng với kết quả tuyển sinh ngày một tăng lên, có nhiều mô hình chuyển giao thành công các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới, xây dựng các cơ sở đào tạo tự chủ và thực hiện hiệu quả hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, thực hành và tạo việc làm cho học sinh, sinh viên.

 

          Để đạt hiệu quả cao hơn trong giai đoạn 2020 – 2025, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng phát động, mỗi một cá nhân, đơn vị trong Tổng cục cần đoàn kết, phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao. Tiếp tục đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng tham mưu, tạo ra các sản phẩm công việc đạt chất lượng cao, trên cơ sở đó phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới và chủ động hướng dẫn thủ tục khen thưởng để nêu gương, nhân rộng. Nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác thi đua khen thưởng, đồng thời phải thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Tổng cục cần hướng dẫn các trường làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, không chỉ tập trung vào cán bộ quản lý mà có khen thưởng các nhà giáo, học sinh, sinh viên, người lao động có thành tích tiêu biểu, đạt giải cao qua các cuộc thi trong và ngoài nước; đồng thời rà soát, phát hiện các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đào tạo nghề để đề xuất các hình thức khen thưởng kịp thời, đúng quy định. Làm tốt hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, công tác truyền thông, cổ vũ những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

 

 

Bà Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục GDNN báo cáo tại Hội nghị

 

          Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe nhiều tham luận chuyên đề như: Đoàn kết, sáng tạo huy động sức mạnh của tập thể tổ chức các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt chính sách phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới; Phong trào thi đua yêu nước của Đoàn viên Công đoàn Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2015 -2020; Kinh nghiệm và bài học của bản thân trong việc nỗ lực phấn đấu thi đua để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, tập thể lãnh đạo Tổng cục và các điển hình tiên tiến chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

 

          Hội nghị đã thống nhất danh sách đại biểu dự đại hội thi đua yêu nước ngành LĐ-TB&XH lần thứ V năm 2020 gồm 08 đồng chí. Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục, ông Trương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát động phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Tổng cục, quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Tổng cục. Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, ngành giáo dục nghề nghiệp đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp vào thành công chung của toàn ngành, đặc biệt là góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt trước yêu cầu mới về phát triển kinh tế số, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ kinh tế số, kinh tế tri thức với sự tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu hướng dịch chuyển lao động trên thị trường lao động thế giới thì giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhân lực cho thị trường lao động. Hưởng ứng phòng trào thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X và các sự kiện lớn của đất nước, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát động phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Tổng cục giai đoạn 2021 - 2025.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

                                                                                                                  VP TCGDNN


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến