Tin tức tổng hợp : Thêm 3 trường ĐH công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2011

Thêm 3 trường ĐH công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2011

(Dân trí) - Để thuận tiện cho thí sinh lựa chọn ngành nghề, ĐH Đà Nẵng, ĐH Nha Trang và ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu công bố chỉ tiêu dự kiến vào các ngành của trường năm 2011.

 Cụ thể chỉ tiêu vào các trường năm 2011 như sau:

 
Đại học Đà Nẵng dự kiến chỉ tiêu năm 2011 là 11.150 chỉ tiêu, trong đó 9.050 chỉ tiêu bậc ĐH và 2.100 chỉ tiêu bậc CĐ, tăng 1.100 chỉ tiêu so với kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010.
 
Ngành đào tạo
Mã Ngành
Khối thi
Chỉ tiêu
Trường ĐH Bách khoa
DDK
3.260
- Các ngành đào tạo Đại học:
3.260
Cơ khí chế tạo máy
101
A
240
Điện Kỹ thuật (Thiết bị điện - Điện tử
102
A
300
Hệ thống điện, Tự động hóa điện CN)
Điện tử - Viễn thông
103
A
240
Xây dựng DD&CN
104
A
240
Xây dựng công trình thủy
105
A
120
Xây dựng Cầu - Đường
106
A
240
Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
107
A
60
Cơ khí động lực (Ô tô và máy
108
A
150
động lực công trình, Động cơ
đốt trong, Cơ khí tàu thuyền)
Công nghệ thông tin
109
A
240
Sư phạm kỹ thuật Điện - Điện tử
110
A
60
Cơ - Điện tử
111
A
120
Công nghệ Môi trường
112
A
50
Kiến trúc
113
V
60
Vật liệu và cấu kiện xây dựng
114
A
60
Tin học xây dựng
115
A
60
Kỹ thuật tàu thủy
116
A
60
Kỹ thuật năng lượng và môi trường
117
A
60
Quản lý tài nguyên - môi trường
118
A
50
Quản lý công nghiệp
119
A
60
Công nghệ hóa thực phẩm
201
A
100
Công nghệ chế biến dầu và khí
202
A
60
Công nghệ vật liệu (silicast,polyme)
203
A
120
Công nghệ Sinh học
206
A
60
Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án
400
A
120
Các chương trình đào tạo hợp tác QT
A
330
- Sản xuất tự động
50
- Tin học công nghiệp
50
- Hệ thống số (Điện tử viễn thông)
80
- Hệ thống nhúng (Tự động hoá)
50
- Công nghệ thông tin Việt - Úc
100
Trường ĐH Kinh tế
DDQ
2.250
- Các ngành đào tạo đại học:
2.250
Kế toán
401
A,D1,2,3,4
240
Quản trị kinh doanh, gồm:
* Quản trị kinh doanh tổng quát
402
A,D1,2,3,4
200
* QT Kinh doanh Du lịch&Dvụ
403
A,D1,2,3,4
180
* Quản trị tài chính
416
A,D1,2,3,4
140
Kinh doanh thương mại
404
A,D1,2,3,4
120
Ngoại thương
405
A,D1,2,3,4
160
Marketing
406
A,D1,2,3,4
120
Kinh tế, gồm:
* Kinh tế phát triển
407
A,D1,2,3,4
100
* Kinh tế lao động
408
A,D1,2,3,4
50
* Kinh tế và quản lý công
409
A,D1,2,3,4
50
* Kinh tế chính trị
410
A,D1,2,3,4
50
Thống kê - Tin học
411
A,D1,2,3,4
50
Tài chính - Ngân hàng gồm:
* Ngân hàng
412
A,D1,2,3,4
200
* Tài chính doanh nghiệp
415
A,D1,2,3,4
160
Tin học quản lý
414
A,D1,2,3,4
60
Quản trị nguồn nhân lực
417
A,D1,2,3,4
120
Kiểm toán
418
A,D1,2,3,4
120
Luật học
501
A,D1,2,3,4
70
Luật kinh tế
502
A,D1,2,3,4
60
Trường ĐH Ngoại ngữ:
DDF
1.430
- Các ngành đào tạo đại học:
1.430
Sư phạm tiếng Anh gồm:
* Sư phạm tiếng Anh
701
D1
100
* SP tiếng Anh bậc Tiểu học
705
D1
70
Sư phạm tiếng Pháp
703
D1,3
35
Sư phạm tiếng Trung
704
D1, 4
35
Cử nhân tiếng Anh
751
D1
435
Cử nhân tiếng Anh thương mại
759
D1
195
CN tiếng Nga (biên phiên dịch Nga - Anh)
752
D1,D2, C
35
Cử nhân tiếng Pháp gồm:
* Cử nhân tiếng Pháp
753
D1,3
35
* Cử nhân tiếng Pháp du lịch
763
D1, 3
35
Cử nhân tiếng Trung gồm:
* Cử nhân tiếng Trung
754
D1, 4
80
* CN tiếng Trung thương mại
764
D1, 4
35
Cử nhân tiếng Nhật
755
D1
100
Cử nhân tiếng Hàn Quốc
756
D1
70
Cử nhân tiếng Thái Lan
757
D1
35
Cử nhân Quốc tế học
758
D1
135
Trường ĐH Sư phạm:
DDS
1.600
- Các ngành đào tạo đại học:
1.600
Sư phạm Toán học
101
A
50
Sư phạm Vật Lý
102
A
50
Toán ứng dụng (Cử nhân Toán - Tin cũ)
103
A
100
Công nghệ thông tin
104
A
150
Sư phạm Tin
105
A
50
Vật lý học
106
A
50
Sư phạm Hoá học
201
A
50
Hóa học chuyên ngành phân
202
A
50
tích môi trường
Hóa dược
203
A
50
Khoa học Môi trường chuyên
204
A
50
ngành Quản lý môi trường
Sư phạm Sinh học
301
B
50
Quản lý tài nguyên - Môi trường (CN Sinh - Môi trường cũ)
302
B
50
Giáo dục Chính trị
500
C
50
Sư phạm Ngữ văn
601
C
50
Sư phạm Lịch sử
602
C
50
Sư phạm Địa lý
603
C
50
Văn học
604
C
150
Tâm lý học
605
B,C
50
Địa lý (chuyên ngành địa lý môi trường)
606
C
50
Việt Nam học (Văn hoá du lịch)
607
C
50
Văn hoá học
608
C
50
Báo chí
609
C
50
Ngôn ngữ học
610
C
50
Giáo dục Tiểu học
901
D1
100
Giáo dục Mầm non
902
M
100
- Các ngành đào tạo cao đẳng:
Giáo dục Tiểu học
C98
D1
Giáo dục Mầm non
C97
M
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
DDP
510
- Các ngành đào tạo đại học:
510
Kỹ sư Xây dựng cầu đường
106
A
60
Kinh tế xây dựng và QLDA
400
A
60
Kế toán
401
A,D1,2,3,4
60
Quản trị kinh doanh
402
A,D1,2,3,4
60
Tài chính ngân hàng
412
A,D1,2,3,4
60
- Các ngành đào tạo cao đẳng:
Xây dựng dân dụng
C76
A
70
Kế toán
C66
A,D1,2,3,4
70
Quản trị kinh doanh
C67
A,D1,2,3,4
70
Trường Cao đẳng Công nghệ:
DDC
1.500
- Các ngành đào tạo cao đẳng:
1.500
Công nghệ KT Cơ khí chế tạo
C71
A
120
Công nghệ Kỹ thuật điện
C72
A
180
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
C73
A
120
Công nghệ Thông tin
C74
A
120
CN KT Điện tử-Viễn thông
C75
A
120
CN KT Công trình xây dựng
C76
A
120
CN KT Công trình giao thông
C77
A
120
CN Kỹ thuật Nhiệt - Điện lạnh
C78
A
60
Công nghệ Kỹ thuật Hoá học
C79
A,B
60
CN Kỹ thuật Môi trường
C80
A,B
100
CN Kỹ thuật Công trình thủy
C81
A
60
CN Kỹ thuật Cơ - Điện tử
C82
A
100
CN Kỹ thuật Thực phẩm
C83
A,B
60
Xây dựng Hạ tầng đô thị
C84
A
80
Kiến trúc Công trình
C85
A,V
80
Trường Cao đẳng Công nghệ TT:
DDI
600
- Các ngành đào tạo cao đẳng:
600
Công nghệ thông tin
C90
A,D1,V
150
Công nghệ phần mềm
C91
A,D1,V
80
Công nghệ Mạng và truyền thông
C92
A,D1,V
120
Kế toán - Tin học
C93
A,D1,V
250
ĐH Nha Trang: Tổng chỉ tiêu dự kiến vào hệ đại học của trường năm nay là 2.400, hệ cao đẳng là 1.000 cụ thể như sau:
 
Ngành đào tạo
Mã ngành
Khối thi
Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo trình độ Đại học:
 
2.400
- Nhóm ngành Khai thác hàng hải: Kỹ thuật khai thác thủy sản, An toàn hàng hải
101
A
90
- Nhóm ngành Cơ khí: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ chế tạo máy
102
A
140
- Công nghệ thông tin
103
A, D1
140
- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
104
A
70
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
105
A
70
- Điều khiển tàu biển
106
A
70
- Nhóm ngành Kỹ thuật tàu thủy: Đóng tàu thủy, Thiết kế tàu thủy, Động lực tàu thủy
107
A
140
- Hệ thống thông tin quản lý
108
A, D1
70
- Công nghệ kỹ thuật xây dựng
109
A
120
- Công nghệ kỹ thuật môi trường
110
A, B
140
- Nhóm ngành Công nghệ thực phẩm: Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật nhiệt-điện lạnh
201
A, B
400
- Nhóm ngành Nuôi trồng thủy sản: Nuôi trồng thủy sản, Quản lý nguồn lợi thuỷ sản, Bệnh học thủy sản
301
B
210
- Nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh: Kinh tế và quản lý thủy sản, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
401
A,
D1, D3
400
- Nhóm ngành Kế toán - Tài chính: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng
402
A,
D1, D3
250
- Tiếng Anh (Du lịch, Biên phiên dịch)
751
D1
90
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng:
 
1.000
- Cơ Điện lạnh
C65
A
80
- Cơ Điện lạnh
C65
A
80
- Công nghệ kỹ thuật nhiệt - điện lạnh
C66
A
70
- Công nghệ thông tin
C67
A, D1
100
- Công nghệ đóng tàu
C68
A
70
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
C69
A
70
- Công nghệ chế biến thủy sản
C71
A, B
170
- Nuôi trồng thủy sản
C73
B
100
- Kế toán
C74
A,
D1, D3
340
ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển sinh trong cả nước. Trường không tổ chức thi, xét tuyển những thí sinh dự thi ĐH, CĐ năm 2011 tại các trường ĐH, CĐ trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT; điểm trúng tuyển theo ngành học và khối thi; tất cả các ngành CĐ được dự thi liên thông lên ĐH hệ chính qui.
 
Trường miễn học phí năm thứ nhất cho thí sinh trúng tuyển ĐH từ 21 điểm trở lên, các năm tiếp theo được nhận học bổng theo qui định của trường.
 
TT
Ngành/chuyên ngành
đào tạo
Mã ngành
Chỉ tiêu
(dự kiến)
Khối
thi
ĐH
ĐH
1
†Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử,3 chuyên ngành (CN):
P Kỹ thuật điện
P Điện tử viễn thông
P Điều khiển và tự động hoá
 
 
101
102
103
 
 
C65
C66
C67
100
60
A
2
†Công nghệ thông tin, 3 CN:
P Kỹ thuật máy tính
P Công nghệ phần mềm
P Hệ thống thông tin
 
104
105
114
 
C68
C69
C95
100
60
A, D1
3
†Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, 3 CN:
P Xây dựng dân dụng và CN
P Xây dựng cầu đường
P Xây dựng công trình biển
(cảng biển)
 
 
106
107
108
 
 
C76
C77
C78
100
60
A
4
†Công nghệ kỹ thuật hoá học,2 CN:
P Hoá dầu
P Công nghệ môi trường
 
 
201
203
 
 
C79
C86
220
100
A, B
5
†Công nghệ thực phẩm
202
C80
70
60
A, B
6
†Kế toán, 2 CN:
P Kế toán kiểm toán
P Kế toán tài chính
 
407
408
 
C87
C88
240
180
A, D1,2,3,4,5,6
7
†Quản trị kinh doanh,3 CN
P Quản trị doanh nghiệp
P Quản trị du lịch-Nhà hàng- Khách sạn
P Quản trị tài chính
 
402
409
 
406
 
C71
C96
 
C89
230
180
A, D1,2,3,4,5,6
8
†Đông Phương học CN
Nhật Bản học (ĐH)
†Tiếng Nhật (CĐ)
601
 
 
C97
70
 
 
50
C, D1,2,3,4,5,6
9
†Ngôn ngữ Anh CN Tiếng Anh thương mại (ĐH)
†Tiếng Anh CN Tiếng Anh thương mại (CĐ)
704
 
 
C90
70
 
 
50
D1
 
Tổng
 
 
1.200
800
 
 

TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến