Đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe: Nhà nước quản lý chặt, xã hội đầu tư mạnh

 Hiện tại, việc cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người lái xe cơ giới đường bộ, các địa phương chưa áp dụng thống nhất…

Công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX thời gian qua có những tiến bộ đáng nghi nhận ở cả 2 lĩnh vực: Quản lý nhà nước được tăng cường và các trung tâm đào tạo, sát hạch được đầu tư mạnh cơ sở vật chất, vi phạm liên quan đến lĩnh vực chuyên môn giảm đáng kể.

Quản lý chặt chẽ, khoa học

Đến nay, toàn bộ công tác sát hạch lái xe trên cả nước, do 63 sở GTVT đảm nhiệm, đã được tổ chức tại các Trung tâm sát hạch lái xe được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn của Bộ GTVT. Bài thi sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe được Bộ GTVT xây dựng, ban hành chuẩn, áp dụng thống nhất trong tất cả các kì sát hạch.

Hiện cả nước có 72 Trung tâm sát hạch lái xe, có đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GTVT. Trong đó riêng năm 2010 có thêm 12 Trung tâm sát hạch lái xe đầu tư mới đạt các tiêu chuẩn của Bộ GTVT được đưa vào hoạt động.

Cả nước hiện có 245 cơ sở đào tạo lái xe ôtô và 409 cơ sở đào tạo lái xe môtô, được đầu tư bởi nhiều thành phần kinh tế.

Thực hiện Luật GTĐB năm 2008, nhằm nâng cao tay nghề của lái xe đầu kéo kéo rơmoóc và sơmi rơmoóc, việc tổ chức nâng hạng GPLX hạng C, D, E lên FC cho các đối tượng có nhu cầu đã được tích cực triển khai. Tổng cục ĐBVN đã khẩn trương tổ chức tập huấn cho 201 giáo viên dạy thực hành, 171 sát hạch viên lái xe FC trên toàn quốc, chỉ đạo các sở GTVT hướng dẫn các cơ sở đào tạo đầu tư phương tiện, sân bãi tập lái, sân bãi sát hạch, theo tiêu chuẩn của Bộ GTVT ban hành.

Việc tổ chức các kì sát hạch cấp GPLX hạng FC đang được tiến hành tích cực trên cả nước, phấn đấu tới 1/7/2011 toàn bộ lái xe đầu kéo kéo rơmoóc và sơmi rơmoóc trên cả nước có bằng lái xe FC theo quy định. Thực hiện Luật GTĐB năm 2008 và Hiệp định công nhận GPLX giữa các nước ASEAN vừa được kí kết, Bộ GTVT đang tích cực thực hiện Đề án Đổi mới quản lý GPLX. Những công tác liên quan đang được triển khai, dự kiến trong quý I/2011 sẽ áp dụng cấp, đổi GPLX mới.

Tiến bộ trong công tác đào tạo

Tổng cục ĐBVN cuối tháng 11 vừa qua đã hoàn thành đợt thanh tra, kiểm tra định kì đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên toàn quốc. Kết quả cho thấy những chuyển biến theo chiều hướng tích cực đối với các cơ sở đào tạo trên cả nước. Cùng với sự gia tăng của nhu cầu xã hội về học lái xe ôtô, nhìn chung về cơ sở vật chất các cơ sở ĐTLX trong cả nước đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Trong hơn 2 năm qua, nhiều cơ sở ĐTLX đã tích cực đầu tư thêm về cơ sở vật chất như hệ thống các phòng học, trang thiết bị dạy học, bổ sung thêm đội ngũ giáo viên, đầu tư thêm xe tập lái mới, xây dựng sân tập lái có chất lượng tốt tương đương với Trung tâm sát hạch lái xe, do đó hầu hết các cơ sở ĐTLX có cơ sở vật chất đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ để ĐTLX môtô và ôtô các hạng theo quy định.

Thông qua kiểm tra xác suất các khóa đào tạo lái xe ôtô tại các cơ sở ĐTLX, Đoàn kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào tuyển sinh sai độ tuổi quy định. Đa số các cơ sở đã tuyển sinh và đào tạo đúng số lượng học viên theo giấy phép được cấp. Các cơ sở ĐTLX đều có kế hoạch và tiến độ đào tạo cho các khóa, lớp đào tạo lái xe ôtô và tổ chức thực hiện, có xây dựng tiến độ ĐTLX cho cả năm.

Từ đầu năm đến 31/10/2010 cả nước đã cấp 371.371 GPLX ôtô và 1.458.422 GPLX mô tô, nâng tổng số lên 2.610.245 GPLX ôtô và 26.568.674 GPLX mô tô.

Kết quả kiểm tra cho thấy, có 47/48 (97,8%) cơ sở ĐTLX có đủ số lượng xe ôtô tập lái theo lưu lượng được cấp phép; 28/48 cơ sở (58,3%) cơ sở đạt lộ trình đổi mới xe tập lái hạng B,C theo quy định.

Có 12/12 sở GTVT (100%) được kiểm tra đã tổ chức cấp đổi GPLX theo đúng quy định hiện hành, trả GPLX cấp mới, cấp đổi cho người lái xe đúng thời hạn. Việc cấp đổi GPLX thực hiện tại bộ phận một cửa, có các bảng, biểu công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Một số sở GTVT thực hiện về thời gian cấp mới, cấp đổi GPLX sớm hơn so với quy định… Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra cho thấy, năm 2009, có 4 cơ sở ĐTLX ôtô thuộc 4 sở GTVT đã tuyển sinh đào tạo vượt lưu lượng trên 10% giấy phép được cấp.

Thực hiện Luật GTĐB năm 2008, nhằm nâng cao tay nghề của lái xe đầu kéo kéo rơmoóc và sơmi rơmoóc, việc tổ chức nâng hạng GPLX hạng C, D, E lên FC cho các đối tượng có nhu cầu đã được tích cực triển khai. Tổng cục ĐBVN đã khẩn trương tổ chức tập huấn cho 201 giáo viên dạy thực hành, 171 sát hạch viên lái xe FC trên toàn quốc, chỉ đạo các sở GTVT hướng dẫn các cơ sở đào tạo đầu tư phương tiện, sân bãi tập lái, sân bãi sát hạch, theo tiêu chuẩn của Bộ GTVT ban hành.

Việc tổ chức các kì sát hạch cấp GPLX hạng FC đang được tiến hành tích cực trên cả nước, phấn đấu tới 1/7/2011 toàn bộ lái xe đầu kéo kéo rơmoóc và sơmi rơmoóc trên cả nước có bằng lái xe FC theo quy định. Thực hiện Luật GTĐB năm 2008 và Hiệp định công nhận GPLX giữa các nước ASEAN vừa được kí kết, Bộ GTVT đang tích cực thực hiện Đề án Đổi mới quản lý GPLX. Những công tác liên quan đang được triển khai, dự kiến trong quý I/2011 sẽ áp dụng cấp, đổi GPLX mới.

Tiến bộ trong công tác đào tạo

Tổng cục ĐBVN cuối tháng 11 vừa qua đã hoàn thành đợt thanh tra, kiểm tra định kì đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên toàn quốc. Kết quả cho thấy những chuyển biến theo chiều hướng tích cực đối với các cơ sở đào tạo trên cả nước. Cùng với sự gia tăng của nhu cầu xã hội về học lái xe ôtô, nhìn chung về cơ sở vật chất các cơ sở ĐTLX trong cả nước đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Trong hơn 2 năm qua, nhiều cơ sở ĐTLX đã tích cực đầu tư thêm về cơ sở vật chất như hệ thống các phòng học, trang thiết bị dạy học, bổ sung thêm đội ngũ giáo viên, đầu tư thêm xe tập lái mới, xây dựng sân tập lái có chất lượng tốt tương đương với Trung tâm sát hạch lái xe, do đó hầu hết các cơ sở ĐTLX có cơ sở vật chất đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ để ĐTLX môtô và ôtô các hạng theo quy định.

Thông qua kiểm tra xác suất các khóa đào tạo lái xe ôtô tại các cơ sở ĐTLX, Đoàn kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào tuyển sinh sai độ tuổi quy định. Đa số các cơ sở đã tuyển sinh và đào tạo đúng số lượng học viên theo giấy phép được cấp. Các cơ sở ĐTLX đều có kế hoạch và tiến độ đào tạo cho các khóa, lớp đào tạo lái xe ôtô và tổ chức thực hiện, có xây dựng tiến độ ĐTLX cho cả năm.

Từ đầu năm đến 31/10/2010 cả nước đã cấp 371.371 GPLX ôtô và 1.458.422 GPLX mô tô, nâng tổng số lên 2.610.245 GPLX ôtô và 26.568.674 GPLX mô tô.

Kết quả kiểm tra cho thấy, có 47/48 (97,8%) cơ sở ĐTLX có đủ số lượng xe ôtô tập lái theo lưu lượng được cấp phép; 28/48 cơ sở (58,3%) cơ sở đạt lộ trình đổi mới xe tập lái hạng B,C theo quy định.

Đối với các cơ sở ĐTLX có những tồn tại, thiếu sót đã được Đoàn kiểm tra ghi vào trong từng biên bản kiểm tra tại đơn vị, báo cáo và được Tổng cục ĐBVN có các văn bản xử lý.

Theo ông Nguyễn Văn Quyền – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN: “Để nâng cao hơn nữa công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, trong thời gian tới, Tổng cục sẽ kiến nghị Bộ GTVT và các bộ liên quan để có Thông tư hướng dẫn Nghị định số 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Bên cạnh đó, đề xuất Bộ GTVT phối hợp với Bộ Y tế để ban hành Thông tư liên tịch về tiêu chuẩn của người lái xe có động cơ. Hiện tại, việc cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người lái xe cơ giới đường bộ, các địa phương chưa áp dụng thống nhất.

Phương Anh


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến
Amanahtoto gopaytogel Amanahtoto pakde4d pakde4d amanahtoto pakde4d gopaytogel gopaytogel gopaytogel gopaytogel togel online pakde4d gopaytogel amanahtoto gopaytogel gopaytogel gopaytogel gopaytogel