Văn bản điều lệ Đoàn : Các khái niệm thường sử dụng trong hoạt động của Đoàn thanh niên

Các khái niệm thường sử dụng trong hoạt động của Đoàn thanh niên

Phương thức hoạt động: Phương thức hoạt động là tổng thể những cách thức và phương pháp hoạt động theo một

MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG HOẠT ÐỘNG CỦA ÐOÀN THANH NIÊN

Phương thức hoạt động:
Phương thức hoạt động là tổng thể những cách thức và phương pháp hoạt động theo một
định hướng nhất định trong một định hướng nhất định.
Hình thức hoạt động:
Hình thức hoạt động là cách tiến hành hoạt động, cach thể hiện những nội dung hoạt động
đã đề ra.
Mô hình hoạt động:
Mô hình hoạt động là hình mô phỏng lại một hoạt động nào đó. Là hình mô phỏng lại một
hình thức hoạt động nào đó. Là sự trình diễn lại một hình thức hoạt động.
Mô hình trình diễn:
Mô hình trình diễn là một hình thức hoạt động cụ thể nào đó được tái tạo lại hoặc mới được
tạo ra tại một điểm trong khu vực hất định nhằm làm mẫu để nghiên cứu, rút kinh nghiệm, tham
quan học tập, từ đó có thể nhân ra diện rộng.
Loại hình hoạt động:
Loại hình hoạt động là tập hợp những hình thức hoạt động cùng thể loại có chung những
đặc trưng cơ bản.
Phong trào thanh niên:
Phong trào thanh niên là hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội mang tính rộng lớn lôi
cuốn đông đảo thanh niên tự giác tham gia theo một định hướng có mục tiêu và có tổ chức.
Hoạt động xung kích:
Hoạt động xung kích là hoạt động có tính tiến công mạnh mẽ, mau lẹ giải quyết dứt điểm
khâu trọng yếu tạo ra đột phá khẩu cho việc tiến tới hoàn thành các nhiệm vụ một chiến dịch hoạt
động hay một chương trình hoạt động nào đó.
Cuộc vận động:
Cuộc vận động là tổng thể những cách thức huy động những nguồn lực cùng tham gia tác
động đến đoàn viên thanh niên theo một quá trình nhất định, làm cho đoàn viên thanh niên tự
nguyện đi theo một hướng nào đó hay làm một công việc nào đó.
Chương trình hoạt động:
Chương trình hoạt động là toàn bộ những dự kiến hoạt động theo một trình tự nhất định và
trong một thời gian nhất định của các cấp bộ Ðoàn, của từng đoàn viên, thanh niên đề ra nhằm
thực hiện những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đại hội (hoặc những nhiệm vụ trong một thời gian nhất
định).


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến