Bộ GD-ĐT sẽ ban hành điều lệ Ban phụ huynh HS

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa công bố xin ý kiến rộng rãi dự thảo điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (HS). Theo đó, Bộ GD-ĐT sẽ quy định rõ vai trò và trách nhiệm của Ban đại điện phụ huynh cũng như các khoản không được phép đứng ra tổ chức thu.

Cụ thể, Ban đại diện cha mẹ HS được tổ chức trong mỗi năm học, do cha mẹ HS đang theo học ở từng lớp, từng trường cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục. Không tổ chức Ban đại diện cha mẹ HS theo hình thức liên trường và ở các cấp hành chính.

Ban đại diện cha mẹ HS lớp do cuộc họp toàn thể cha mẹ HS lớp cử ra vào đầu mỗi năm học, gồm từ 3 đến 5 thành viên. Mỗi trường có một Ban đại diện cha mẹ HS, do cuộc họp các trưởng ban và phó trưởng ban của các Ban đại diện cha mẹ HS lớp cử ra vào đầu năm học. Nhiệm kỳ của Ban đại diện cha mẹ HS lớp, Ban đại diện cha mẹ HS trường là một năm học.

Ban đại diện cha mẹ HS lớp có nhiệm phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và các giáo viên bộ môn tổ chức các hoạt động giáo dục HS; Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ HS trong năm học; Tham gia giáo dục đạo đức cho HS; bồi dưỡng, khuyến khích HS giỏi, giúp đỡ HS yếu kém, vận động HS đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ HS nghèo, HS khuyết tật và HS có hoàn cảnh khó khăn khác.

Ban đại diện cha mẹ HS trường có nhiệm vụ phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ HS trường; Phối hợp với hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ HS nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục HS; Phối hợp với hiệu trưởng tổ chức giáo dục HS hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương; Phối hợp với hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho HS; bồi dưỡng, khuyến khích HS giỏi, giúp đỡ HS yếu kém; giúp đỡ HS nghèo, HS khuyết tật và HS có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động HS đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ HS lớp.

Ban đại diện cha mẹ HS hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận. Các nội dung thảo luận, thống nhất trong Ban đại diện cha mẹ HS được ghi trong biên bản cuộc họp. Cha mẹ HS có quyền không thực hiện đối với những nội dung chưa được thống nhất ý kiến trong cuộc họp toàn thể cha mẹ HS hoặc cuộc họp Ban đại diện cha mẹ HS.

Dự thảo cũng quy định các khoản không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học, đó là các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện. Các khoản kinh phí không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ HS: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của HS; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Phụ huynh HS có quyền từ chối mọi khoản ủng hộ khi được Ban đại diện cha mẹ HS lớp, Ban đại diện cha mẹ HS trường đề xuất nếu bản thân không tự nguyện.

Cũng theo dự thảo thì kinh phí ủng hộ của cha mẹ HS cho Ban đại diện cha mẹ HS theo nguyên tắc tự nguyện. Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ HS phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ HS lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ HS trường. Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ HS.

Nguyễn Hùng

 


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến
Amanahtoto gopaytogel Amanahtoto pakde4d pakde4d amanahtoto pakde4d gopaytogel gopaytogel gopaytogel gopaytogel togel online pakde4d gopaytogel amanahtoto gopaytogel gopaytogel gopaytogel gopaytogel