Hội nghị - hội thảo : Thông báo tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Qui trình tổ chức thi, chấm thi, quản lý thi và Bổ sung chương trình kỹ năng mềm

Thông báo tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Qui trình tổ chức thi, chấm thi, quản lý thi và Bổ sung chương trình kỹ năng mềm

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Qui trình tổ chức thi, chấm thi, quản lý thi và Bổ sung chương trình kỹ năng mềm

                        Kính gửi:     Các Khoa/Trung tâm                                             
 
          Thực hiện kế hoạch hoạt động chung của năm học 2011-2012, trong tháng 11/2011 nhà trường sẽ triển khai xây dựng Qui trình tổ chức thi, chấm thi, quản lý thi và Bổ sung chương trình kỹ năng mềm vào chương trình đào tạo. Đến nay Phòng NCKH đã dự thảo xong qui trình tổ chức thi, nội dung chương trình Kỹ năng mềm và đã gửi nội dung trên cho các đơn vị đào tạo tham gia đóng góp ý kiến. Nay nhà trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến để đi đến thống nhất các nội dung trên và sớm triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, cụ thể:
-  Thời gian: 09h00’ thứ 6 ngày 04/11/2011. (Sau khi họp đào tạo)
-   Địa điểm: Phòng họp tầng 1
-   Thành phần:
+ Ban giám hiệu
+ Trưởng, phó và tổ trưởng bộ môn các đơn vị đào tạo.
          Trên đây là nội dung triển khai về công tác xây dựng Qui trình tổ chức thi, chấm thi, quản lý thi và Bổ sung chương trình kỹ năng mềm, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc, đúng thành phần và thời gian.

TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến