Kế hoạch hoạt động : Kế hoạch giảng dạy bổ sung môn học kỹ năng mềm

Kế hoạch giảng dạy bổ sung môn học kỹ năng mềm

Nhằm trang bị thêm các kỹ năng giúp sinh viên phát huy hiệu quả các kiến thức chuyên môn và phát triển tiềm năng cá nhân, đáp ứng tốt hơn, thích ứng nhanh hơn với tình hình thực tế và nhu cầu của xã hội, nhà trường có kế hoạch giảng dạy bổ sung môn học kỹ năng mềm cho HSSV, cụ thể như sau:

 1. Mục đích – Đối tượng tham gia

1.1. Mục đích
- Tạo lập môi trường phát triển các kỹ năng mềm để sinh viên được phát huy tối đa năng lực học tập, nghiên cứu khoa học và lập nghiệp.
- Góp phần vào quá trình nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.
- Qua các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn, nhằm hỗ trợ, nâng cao kỹ năng mềm, tổ chức cho sinh viên được thực hành, giao lưu các chuyên đề phù hợp với nội dung và yêu cầu đào tạo.
1.2. Đối tượng tham gia
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp trong toàn trường.
- HSSV năm thứ nhất và HSSV chuẩn bị đi thực tập tốt nghiệp.
2. Phương thức giảng dạy, học tập
Các kỹ năng mềm được lồng ghép trong các môn học chuyên môn, thực tập, thực tế khi giảng dạy.
Thông qua các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn, sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm.
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học
- Phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng nội dung môn học kỹ năng mềm, các giải pháp tích hợp kỹ năng mềm phù hợp trong quá trình giảng dạy để xét duyệt và đưa vào áp dụng.
- Bố trí giáo viên bồi dưỡng các nội dung đã được phê duyệt cho giáo viên và HSSV.
3.2. Các Khoa/TT
- Cử giáo viên chủ nhiệm các lớp đi tập huấn nội dung môn học.
- Tổ chức triển khai cho giáo viên chủ nhiệm đơn vị mình áp dụng trong các giờ sinh hoạt trên lớp.
3.3. Đoàn TN CS Hồ Chí Minh
Xây dựng các nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn, Hội, các câu lạc bộ… và hướng dẫn các tổ chức đoàn, hội cấp dưới tổ chức thực hiện nhằm tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên.  
Trên đây là kế hoạch về việc bổ sung môn học kỹ năng mềm vào chương trình đào tạo của nhà trường, Hiệu trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị đào tạo quan tâm thực hiện kế hoạch này.

Ghi chú:
  Chương trình chi tiết tải tại đây


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến