Thông báo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên

THÔNG BÁO
V/v xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên
 

Kính gửi: Các khoa
Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo cho các ngành nghề, nhà trường chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tin học cho đội ngũ giáo viên của các đơn vị. Qua khảo sát tình hình thực tế của các đơn vị, nhà trường tổ chức cuộc họp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên năm 2012, cụ thể như sau:
1. Thành phần tham dự cuộc họp
- Ban giám hiệu
- Trưởng/phó các Khoa, Trung tâm Đào tạo
- Tổ trưởng bộ môn các đơn vị
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 8h00’ ngày 25/02/2012
- Địa điểm: Phòng họp tầng 1
Nhận được thông báo trên, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo đúng tiến độ.  
 
Nơi nhận:
- BGH (báo cáo);
- 06 khoa, TT Đào tạo;
- Phòng Đào tạo;
- Lưu NCKH, VP. 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Lương Văn Tiến

TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến