Chuẩn đầu ra : CAM KẾT ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & THU CHI TÀI CHÍNH.

CAM KẾT ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & THU CHI TÀI CHÍNH.

Thực hiện công văn số 9535 /BGD ĐT-KHTC ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "V/v: Báo cáo thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học". Trường Cao đẳng Công nghiệp & Xây dựng báo cáo thực hiện quy chế công khai của Nhà trường như sau:

 1. Những cam kết về chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: 

a. Các chuẩn đầu ra đã công bố: Nhà trường đã xây dựng được chuẩn đầu ra các ngành hệ Cao đẳng của trường, theo tài liệu hướng dẫn tháng 12 năm 2009 và dự thảo hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra tháng 03 năm 2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo từng chuyên ngành đào tạo.
Các chuẩn đầu ra này đã được Nhà trường công bố theo quyết định số: 256 / QĐ-TCĐCN&XD ngày 19 tháng 03 năm 2010 và được công bố trên  mạng thông tin điện tử theo địa chỉ cic.edu.vn  ngày 24 tháng 03 năm 2010.   

b. Tỉ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm 2008 có việc làm. 

 

* Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp: Năm 2008 Nhà trường chưa có sinh viên Cao đẳng tốt nghiệp. 
* Hệ Trung cấp chuyên nghiệp: Tổng số học sinh tốt nghiệp ra trường là 208 học sinh:
     - Tỷ lệ học sinh ra trường có việc làm đạt: 49%.
     - Tỷ lệ học sinh ra trường sinh học liên thông lên cao đẳng đạt: 36%.

2. Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
a. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên tính đến ngày 31/10/2009: Nhà trường luôn luôn chăm lo đến việc tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; chính vì vậy đến ngày 30 tháng 10 năm 2009 đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đã đáp ứng được cho quá trình đào tạo của Nhà trường 
(có biểu 23 kèm theo) 
* Tỉ lệ số sinh viên qui đổi /1giảng viên chia theo ngành đào tạo: Mặc dù tỉ lệ số sinh viên/1 giảng viên của các ngành đào tạo trong toàn trường tuy có khác nhau,  nhưng tỷ lệ tính chung cho toàn trưởng vẫn nằm trong qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể  như sau:
     - Ngành Cơ khí - Động lực bằng: 21,7
     - Ngành xây dựng bằng: 21,9
     - Ngành Kinh tế bằng: 22
     - Ngành Điện - Điện tử bằng 21,8
    - Ngành Tin học bằng: 21,3
    - Ngành khai thác mỏ bằng: 21,5
    + Tỉ lệ chung cho toàn trường bằng: 21,7
b. Cơ sở vật chất: Song song với việc chăm lo xây dựng  đội ngũ cán bộ, giáo viên; để đảm bảo được chất lương đào tạo, Nhà trường luôn luôn quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất, đến nay Nhà trường đã có cơ sở vật chất phục vụ tốt cho quá trình đào tạo của Nhà trường (có biểu 22 kèm theo).                                                                              

3. Thu chi tài chính
a) Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học năm 2009-2010
 

STT

Diễn giải

Mức thu/tháng(đ)

Ghi chú

I

Cao đẳng chuyên nghiệp

 

 

1

- Học phí
- Hỗ trợ xây dựng và mua sắm thiết bị đào tạo

200.000
60.000

 

B

Trung cấp chuyên nghiệp

 

 

1

- Học phí
- Hỗ trợ xây dựng và mua sắm thiết bị đào tạo

135.000
60.000

 

 b) Các nguồn thu khác của trường: Ngoài khoản thu học phí và các khoản thu khác từ người học, Nhà trường không thu từ các nguồn thu hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giáo công nghệ, các hoạt động dịch vụ vv... 

c) Ngân sách nhà nước cấp năm 2009: 10.814.000đ
Trong đó :
   - Kinh phí tự chủ                                    :8.798.000.000
   - Kinh phí không tự chủ                         :1.090.000.000
   - Chương trình mục tiêu quốc gia          :   850.000.000
   - Bồi dưỡng giáo viên                             :    76.000.000
d) Thực hiện chính sách cho HSSV năm 2009:842.075.000
Trong đó :
   - Giảm học phí :  338.460.000
   - Học bổng       :  230.265.000
   - Trợ cấp           :  273.350.000
 
e) Kết quả kiểm toán năm 2008, năm 2009: Trong 2 năm qua nhà nước không thực hiện kiểm toán đối với nhà trường.
f)Thu nhập bình quân /1tháng :

STT

Nội dung

Năm 2008
(đ/người/tháng)

Năm 2009
(đ/người/tháng)

1

Giảng viên

3.808.103

4.535.415

2

Cán bộ quản lý

6.989.875

7.229.606

3

Nhân viên phục vụ

2.502.532

 2.972.825.

 4. Hình thức và địa điểm công khai:

a) Công khai trên mạng thông tin điện tử của trường: gồm mục tiêu chất lượng đào tạo cho tất cả các ngành nghề đào tạo của trường theo tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000, mục tiêu chất lượng của từng chuyên ngành, chất lượng đào tạo các khoá học và kết quả học tập từng môn học của từng lớp học.

b) Công khai tại các khoa, trung tâm và thư viện toàn bộ các tài liệu liên quan đến quá trình đào tạo ở các vị trí thuận tiện nhất để mọi người tiếp cận dễ dàng.

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                (đã ký)


                                                                                          Lương Văn Tiến

TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến