Hội nghị - hội thảo : Kế hoạch nghiệm thu bài giảng lần 2 năm học 2009 - 2010

Kế hoạch nghiệm thu bài giảng lần 2 năm học 2009 - 2010

Căn cứ vào biên bản nghiệm thu chính thức sáng kiến cải tiến năm học 2008 – 2009 ngày 27/8/2009 của Hội đồng nghiệm thu đề tài và sáng kiến cải tiến cấp trường, Hiệu trưởng giao cho phòng NCKH lập Kế hoạch nghiệm thu bài giảng lần 2 để thanh toán và đưa vào sử dụng, cụ thể như sau:

 1. Thành phần tham gia hội đồng nghiệm thu:

1. Đ/c Lương Văn Tiến   Hiệu trưởng         Chủ tịch HĐ
2. Đ/c Tô Văn Hưởng   Phó Hiệu trưởng P.Chủ tịch HĐ
3. Đ/c Nguyễn Tiến Đạt   Trưởng phòng Đào tạo Ủy viên
4. Đ/c Đỗ Minh Chiến   P.Trưởng phòng NCKH Ủy viên
5. Đ/c Nguyễn Xuân Tuyên   Trưởng phòng VPHT Ủy viên
6. Đ/c Đặng Quang Tuyến   Trưởng phòng TC Ủy viên
7. Đ/c Hoàng Minh Thuận   P.Trưởng phòng NCKH Thư ký HĐ
8. Các đồng chí Trưởng các khoa, GĐ TTĐT, Trưởng phòng CTHSSV
2. Thời gian: 8 giờ 00’ ngày 17 tháng 7 năm 2010.
3. Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Khu Hiệu bộ.
4. Yêu cầu chung:
a) Đối với người đọc phản biện
- Có trách nhiệm giúp Hội đồng đọc và nhận xét bài giảng theo sự phân công của Hội đồng bao gồm các công việc:
+ So sánh nội dung bài giảng và chương trình môn học;
+ Đánh giá chất lượng bài giảng với mục tiêu môn học;
+ Kiểm tra cách trình bày bài giảng (số trang, số chương, các mục như lời nói đầu, mục lục, tài liệu tham khảo, Font chữ, hình vẽ,…);
+ Góp ý, yêu cầu tác giả chỉnh sửa, bổ sung (nếu có) bằng văn bản gửi kèm theo bài giảng được phân công đọc phản biện.
b) Đối với tác giả các bài giảng
- Chỉnh sửa nội dung, hình thức theo qui định của hướng dẫn kèm theo quyết định số 1081/QĐ-TCĐCN&XD ngày 30/10/2009 của Hiệu trưởng về việc quy định viết và nghiệm thu giáo trình, bài giảng.
- Gửi bài giảng của mình đã chỉnh sửa theo ý kiến người phản biện kèm theo mục tiêu môn học, bản nhận xét của phản biện, tài liệu tham khảo, bản đánh máy cho phòng NCKH trước ngày 14/7/2010.
Các bài giảng, giáo trình của các cá nhân nếu không thực hiện theo các bước sẽ không đủ cơ sở để thanh toán.
Trên đây là kế hoạch và thời gian thực hiện nghiệm thu bài giảng, giáo trình đã được Hiệu trưởng duyệt. Đề nghị các đơn vị và các cá nhân nghiêm túc thực hiện.
 
    
                                                                                                            (Phòng NCKH)

TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến