Kế hoạch hoạt động : Kế hoạch Học tập, ôn tập và kiểm tra nội dung bồi dưỡng lập trình Matlab

Kế hoạch Học tập, ôn tập và kiểm tra nội dung bồi dưỡng lập trình Matlab

KẾ HOẠCH
Học tập, ôn tập và kiểm tra nội dung bồi dưỡng lập trình Matlab
 
Kính gửi: Các đơn vị
 
Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng giáo viên năm học 2011-2012, nhà trường đã mở 02 lớp lập trình matlab. Để có thời gian học tập, ôn tập và đánh giá kết quả học tập của các học viên nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra như sau:  
1. Đối tượng kiểm tra
Cán bộ, giáo viên các Khoa/Trung tâm trong nhà trường đã đăng ký và tham gia học lớp bồi dưỡng về matlab do nhà trường tổ chức (có danh sách kèm theo).
2. Kế hoạch học tập, ôn tập và kiểm tra
2.1. Kế hoạch học tập
- Các Cán bộ, giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng tự học tập; thời gian từ 01/10/2012 đến 13/10/2012;
- Giáo viên giảng dạy giải đáp các thắc mắc trong quá trình tự học.
Thời gian: Từ 7h30 đến 10h30, Thứ 7 ngày 13 tháng 10 năm 2012.
Địa điểm: Phòng máy thư viện - phòng NCKH.
2.2. Kế hoạch ôn tập
- Các Cán bộ, giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng tự ôn tập; thời gian từ 14/10/2012 đến 26/10/2012;
- Giáo viên giảng dạy giải đáp các thắc mắc trong quá trình tự ôn.
Thời gian: Từ 7h30 đến 10h30 Thứ 7 ngày 20 tháng 10 năm 2012.
Địa điểm: Phòng máy thư viện - phòng NCKH.
2.3. Kế hoạch kiểm tra
          - Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 ngày 27/10/2012
          - Địa điểm: Phòng máy thư viện - phòng NCKH.
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Phòng NCKH, Đào tạo
Duyệt nội dung và giám sát quá trình ôn tập và kiểm tra để đánh giá kết quả bồi dưỡng.
3.2. Các Khoa/Trung tâm
Đôn đốc các thành viên của đơn vị mình tham gia đầy đủ, đúng thành phần.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội dung bồi dưỡng lập trình matlab, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến