Thông báo : Biên bản kết quả thi phòng ở kiểu mẫu năm 2012

Biên bản kết quả thi phòng ở kiểu mẫu năm 2012

Biên bản kết quả thi phòng ở kiểu mẫu năm 2012

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Uụng Bí, ngày 26 tháng 7 năm 2012
 
Biên bản chấm thi
Phòng ở sạch, đẹp năm 2012
 
 
1- Thời gian:        7h45 ngày 26 tháng 6 năm 2012
2- Địa điểm:         Tại các phòng trong Ký túc xá
3- Thành phần:    11 đ/c. Gồm:
- Đ/c: Nguyễn Thế Công           - P.Hiệu trưởng      - T.Ban
- Đ/c: Nguyễn Huy Phương       - T.PCTHSSV      - P.Ban
- Đ/c: Đại diện các Khoa + TTĐT                        - Uỷ viên
- Đ/c: Phạm Tuấn Anh              - BT.ĐTN             - Uỷ viên
- Đ/c: Nguyễn Thị Hằng            - Phòng CTHSSV - Thư ký
 
4- Danh sách thưởng các phòng học sạch đẹp:
TT
Phòng
Loại
Thành tiền
Ghi chú
I
Giải cho các phòng ở:
 
1.420.000đ
 
1
Nhà A721
Loại I
150.000đ
 
2
Nhà A643
Loại I
150.000đ
 
3
Nhà A335
Loại I
150.000đ
 
4
Nhà A120
Loại I
150.000đ
 
5
Nhà A726
Loại II
100.000đ
 
6
Nhà A745
Loại II
100.000đ
 
7
Nhà A646
Loại II
100.000đ
 
8
Nhà A647
Loại II
100.000đ
 
9
Nhà A221
Loại III
60.000đ
 
10
Nhà A614
Loại III
60.000đ
 
11
Nhà A220
Loại III
60.000đ
 
12
Nhà A311
Loại III
60.000đ
 
13
Nhà A634
Loại III
60.000đ
 
14
Nhà A122
Loại III
60.000đ
 
15
Nhà A121
Loại III
60.000đ
 
II
Giải Quản lý giỏi
 
200.000đ
 
1
Nhà A6 + A7
 
200.000đ
 
Tổng
1.620.000đ
 
(Một triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)
 
 Biên bản được lập xong hồi 11h25 phút cùng ngày với sự nhất trí của 100% các đ/c trong ban giám khảo.
Đề nghị Hiệu trưởng duyệt ra quyết định chi thưởng.
  
   Hiệu trưởng                               Thư ký                          ban giám khảo
 
 
 Lương Văn Tiến                   Nguyễn Thị Hằng            Nguyễn Huy Phương                      

 


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến