Tin tức tổng hợp : Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc Sĩ đợt 1 năm 2013

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc Sĩ đợt 1 năm 2013

Căn cứ Quy định tổ chức đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 650/QĐ-HV ngày 26/08/2011 và Quyết định số 229/QĐ-HV ngày 16/04/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 650/QĐ-HV ngày 26/08/2011 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2013. Cụ thể như sau:
 
  I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
  Chương trình đào tạo thạc sĩ của Học viện nhằm mục tiêu giúp người học nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề trong thực tiễn thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.
 
  II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO:

  1. Hình thức và thời gian đào tạo:
  - Hình thức đào tạo tập trung: 1,5 năm
  - Hình thức đào tạo không tập trung: 02 năm
  2. Địa điểm đào tạo:  
  Tại Phía Bắc: Cơ sở đào tạo phía Bắc của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
           Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
           Điện thoại: 04.33512254; Fax: 04.33829236
 
  III. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO, MÔN THI TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO:                                                                                                                   


        Chuyên ngành đào tạo

Mã số

Môn thi tuyển

Chỉ tiêu

Cơ bản

Cơ sở

Ngoại ngữ

Kỹ thuật viễn thông

60520208

Toán cao cấp

Lý thuyết mạch

Tiếng Anh trình độ B

380

Hệ thống thông tin

60480104

Toán rời rạc

Kỹ thuật lập trình

Khoa học máy tính

60480101

Quản trị kinh doanh

60340102

Toán kinh tế

Kinh tế học


      IV. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

  Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:
  Điều kiện về văn bằng đại học và thâm niên công tác chuyên môn:
  a)     Người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoặc các Cơ sở đào tạo khác đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi:
  -    Tốt nghiệp từ loại Trung bình khá trở lên được dự thi ngay;
  -    Tốt nghiệp loại Trung bình phải có 1 năm thâm niên công tác (thời gian thâm niên công tác được tính kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp đại học).
  b)    Người đã tốt nghiệp đại học theo các hình thức hoặc loại hình đào tạo: Vừa làm vừa học, Liên thông đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi:
  -    Tốt nghiệp từ loại Khá trở lên được dự thi ngay;
  -    Tốt nghiệp loại Trung bình khá hoặc Trung bình phải có 1 năm thâm niên công tác (thời gian thâm niên công tác được tính kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp đại học).
  c)    Người đã tốt nghiệp đại học theo hình thức giáo dục từ xa đúng với chuyên ngành đăng ký dự thi, có bằng tốt nghiệp từ loại Giỏi trở lên và phải có ít nhất 1 năm thâm niên công tác (thời gian thâm niên công tác được tính kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp đại học);
  d)    Người đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải học Bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Điều kiện về thâm niên công tác chuyên môn thực hiện theo quy định tại mục a, b, c, d nêu trên.
  e)    Người đã tốt nghiệp đại học các ngành công nghệ, kỹ thuật, khoa học tự nhiên, kiến trúc, xây dựng, môi trường, nông – lâm nghiệp, pháp luật, chính trị, du lịch, quân sự, an ninh có 01 năm thâm niên công tác liên tục trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý tính từ ngày được công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi, sau khi học Bổ sung kiến thức 12 môn sẽ được phép dự thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ của Học viện.

  Ghi chú:
  - Người có bằng tốt nghiệp đại học theo các chương trình đào tạo liên kết của Cơ sở đào tạo trong nước với nước ngoài (bằng tốt nghiệp do trường nước ngoài cấp): ngoài các điều kiện nêu trên phải có giấy chứng nhận về văn bằng tốt nghiệp của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  - Việc học Bổ sung kiến thức (BSKT) phải hoàn thành trước khi dự thi.Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần; Danh mục các môn học Bổ sung kiến thức như  Phụ lục kèm theo hoặc xem tại trang website:http://www.ptit.edu.vn.

  V. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:
  1. Đối tượng ưu tiên:
  a.    Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ.
  b.    Thương binh, bệnh binh hoặc người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh.
  c.    Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng. 
  d.    Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
  e.    Con nạn nhân chất độc da cam

  Ghi chú:
  Danh mục các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được quy định theo Chương trình 135 của Thủ tướng Chính phủ.

  2. Các loại giấy tờ cần nộp để được hưởng chính sách ưu tiên (thí sinh nộp bản sao công chứng):
  -    Đối tượng ưu tiên theo điểm (a) của mục V.1. phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.
  -    Đối tượng ưu tiên theo điểm (b) và (c) của mục V.1. phải có Thẻ thương binh hoặc các loại giấy tờ liên quan; Giấy chứng nhận Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Người có công với cách mạng.
  -    Đối tượng ưu tiên theo điểm (d) của mục V.1. phải có Giấy khai sinh.
  -    Đối tượng ưu tiên theo điểm (e) của mục V.1. phải có Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận nạn nhân chất độc da cam của cha hoặc mẹ.

  3. Chính sách ưu tiên:
  -    Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản.
  -    Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

  VI.  HỒ SƠ TUYỂN SINH:
  1. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
  1)    01 Đơn đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ (theo mẫu)
  2)    01 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương)(theo mẫu)
  3)    01 Bản sao công chứng các loại giấy tờ sau:
  a)    Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;
  b)    Các loại giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
  c)    Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức của Học viện trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp (nếu có);

  4)    01 Công văn cử đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với thí sinh do cơ quan cử đi (không yêu cầu đối với thí sinh tự do).(theo mẫu)
  5)    Giấy xác nhận thâm niên công tác hoặc Hợp đồng lao động / Quyết định tiếp nhận công tác (đối với thí sinh phải có điều kiện về thời gian công tác);(theo mẫu)
  6)    04 Ảnh mầu cỡ 3x4cm (ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh ở mặt sau) và 02 phong bì dán tem và đề sẵn địa chỉ liên hệ của thí sinh;
  7)    01 Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký đến ngày nộp hồ sơ;
  8)    Giấy chứng nhận của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng tốt nghiệp đại học theo chương trình liên kết của các cơ sở đào tạo trong nước với nước ngoài (đối với các trường hợp tốt nghiệp đại học theo các chương trình đào tạo liên kết của Cơ sở đào tạo trong nước với nước ngoài có bằng tốt nghiệp do trường nước ngoài cấp).

  2. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi:
  - Thời gian phát hành hồ sơ tuyển sinh:    Từ ngày 07/01/2013 đến ngày 15/03/2013
  - Thời hạn tiếp nhận hồ sơ ĐKDT:    Từ ngày 07/01/2013 đến ngày 20/03/2013
 
  VII.  PHÍ TUYỂN SINH:
  1.    Phí phát hành hồ sơ:       50,000 đồng / hồ sơ
  2.    Phí đăng ký dự thi:       50,000 đồng / hồ sơ
  3.    Phí dự thi:        300,000 đồng / thí sinh (100,000 đồng / môn thi).
  (Phí đăng ký dự thi và phí dự thi nộp một lần khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi).
 
    VIII. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH:
  1.   Thời gian thi tuyển sinh:    Dự kiến Tháng 4 năm 2013
  (Lịch thi cụ thể Học viện sẽ thông báo sau).

  2.    Ôn tập kiến thức
  Học viện tổ chức các lớp Ôn tập kiến thức dự thi: Từ ngày 10/01/2013 đến ngày 15/03/2013
  (Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, Học viện có tổ chức các lớp Ôn tập với thời gian trong hoặc ngoài giờ hành chính)

  3.    Học Bổ sung kiến thức:
  -    Học viện có tổ chức các lớp học BSKT cho thí sinh từ 10/01/2013. (Thí sinh khi đến đăng ký học BSKT mang theo bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm để xác định số môn cần phải học BSKT).
  -    Các trường hợp đã học và được công nhận hoàn thành chương trình BSKT của Học viện trong thời gian 12 tháng (tính từ ngày có quyết định công nhận hoàn thành chương trình đến ngày nộp hồ sơ dự thi) được miễn học các môn BSKT của ngành tương ứng.
 
  IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
 

Văn phòng Giao dịch một cửa (Bộ phận Tuyển sinh)
  Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
  Điện thoại: 04.33528122; Fax: 04.33829236.
  Email: tuyensinh@ptit.edu.vn

  Website: http://ptit.edu.vn; http://dtkhcn.ptit.edu.vn
  Mọi thông tin chi tiết và mẫu hồ sơ đăng ký dự thi, đề cương ôn tập kiến thức thí sinh có thể xem và tải về tại trang thông tin điện tử của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo địa chỉ: http://www.ptit.edu.vn.
  

   File đính kèm

Danh mục ngành đúng, ngành gần và các môn bổ sung kiến thức
Đơn đăng ký dự thi
Sơ yếu lý lịch
Xác nhận thời gian làm việc
Công văn cử đi dự thi


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến