Kế hoạch đào tạo : KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2013

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2013

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2013
TT
Nội dung
Thời gian
Phân công thực hiện
I
Công tác chi bộ
 
 
1
Tổ chức kết nạp đảng cho 05  đối tượng đảng là HSSV các lớp C Đ K5
4/2013
05 đối tượng đảng và ĐV trong chi bộ
2
Triển khai phổ biến và thực hiện qui định số 173 ngày 11 tháng 3/2013 của BCH Trung ương đến từng đảng viên
Từ ngày 01/4 đến 05/4/2013
Toàn thể đảng viên khoa Điện
3
Sinh hoạt đảng định kỳ theo kế hoạch
Từ ngày 01/4 đến 05/4/2013
Cán bộ, đảng viên khoa Điện
II
Công tác tuyển sinh, đào tạo, công tác GV
 
 
1
Đón HS của các trường về tham quan các xưởng thực hành của khoa.
Từ ngày 1/4 đến  29/4/2013
Thầy Tình +Th. Mạnh  + Th. Khiên, Th. Thanh, Th. Linh, Th. Khanh
2
Đến các đài phát thanh, truyền hình Tỉnh Thái Bình hợp đồng phát thanh quảng bá tuyển sinh năm 2013.
Từ 01/4/2013 đến 20/4/2013
Thầy Trường và CB khoa
3
Kiểm tra chất lượng hệ CĐ K5, TC K7 và CĐN K4
Từ 20 / 4 đến 29 /4 /2013
CB khoa,  GV được phân công
4
Tổ chức thi giữa kỳ các lớp hệ CĐ tín chỉ  
Từ  15/4/2013 đến 29/4/2013
Các GV được phân công
5
Ôn tập thiết kế bài giảng điện tử và soạn giáo án điện tử theo qui định GV dạy giỏi cấp trường
Từ 01/4/2013 đến 29/4/2013
Các GV đăng ký GV dạy giỏi cấp trường
6
Hoàn thiện sổ sách quản lý của khoa, hồ sơ lên lớp của GV, soạn bài giảng và đề cương bài giảng của GV để kiểm tra theo kế hoạch
Ngày23/4/2013
CB khoa + Tổ trưởng bộ môn + GV bộ môn
7
Nghiệm thu điều chỉnh chương trình chi tiết các môn học theo chương trình khung đã phê duyệt của 05 ngành cao đẳng. 
Từ 01/4/2013
CB khoa, TT bộ môn, GV được phân công
8
Triển khai kế hoạch thăm dò mức thân thiện của GV với HS theo chỉ thị của HT và kế hoạch của P.NCKH
Từ 01/4/2013 đến 29/4/2013
 CB khoa, các GV được thăm dò
9
Hoàn thiện thiết bị dạy nghề tự làm và tân trang  thiết bị dự thi cấp tỉnh đã đăng ký (04 mô hình đăng ký dự thi)
01/ 4 đến 20/4/2013
Thầy khanh, Th. Sơn, Th. Khiên, Th. Tình.
10
Triển khai làm thiết bị trong KH mua sắm thiết bị năm 2013
1/4/2013
Công ty Ngọc Huy + GV được phân công.
11
Triển khai biên soạn giáo trình, bài giảng theo đăng ký và ngân hàng câu hỏi các môn học, học phần học kỳ 2 năm học 2012 - 2013.
Từ 01/4/2013
Các GV đăng ký và giảng dạy môn học học kỳ 2.
12
Hoàn thiện thủ tục vật tư và thực hiện lắp đặt lại hệ thống tiếp địa các xưởng nhà thư viện’
Từ 1/4 đến 15/4 / 2013
CB Khoa + TT ATV  + GV xưởng TH
13
Kiểm tra thiết bị chiếu sáng các phòng học, nhà xưởng, lập đề nghị thay thế, sửa chữa
Từ 1/4  đến 25/4
CB khoa + GV được phân công
14
Cặp nhật và đưa thông tin các hoạt động của khoa đưa lên trang thông tin của khoa
Thường xuyên
CB + GV được phân công
15
Tập trung học sinh phổ biến kế hoạch học tập, rèn luyện đạo đức, đôn đốc đóng  tiền học phí
Từ 18/ đến 29/4/2013
CB khoa, GVCN, HSSV
II
Các hoạt động khác
 
 
1
Triển khai học lại, thi lại,cải thiện điểm cho HSSV các lớp  học kỳ 1 năm học 2012 - 2013
Từ 01/4/2013 đến 20/4/2013
Thầy Khanh + GVCN + GV được phân công giảng dạy.
TRƯỞNG KHOA     
 
 
 
 Phan Đắc Yến      


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến