Tin tức hoạt động : Kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2013

Kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2013

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2013
 
TT
Nội dung
Thời gian
Phân công thực hiện
I
Công tác chi bộ
 
 
1
Triển khai sơ kết thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ - Đảng bộ trường
Từ ngày 04/5 đến 04/5/2013
Toàn thể đảng viên
2
Sinh hoạt đảng định kỳ theo kế hoạch
Từ ngày 02/5 đến 08/5/2013
Cán bộ, đảng viên khoa Điện
II
Công tác tuyển sinh, đào tạo, công tác GV
 
 
1
Đôn đốc và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi Cao đẳng  theo địa bàn được phân công tại Tỉnh Thái Bình và hồ sơ HSSV tại trường.
Từ ngày 2/5 đến  15/5/2013
Thầy Trường + GV được
2
Thanh lý hợp đồng phát thanh quảng bá tuyển sinh đợt 1/ 4 đến 20/4.
02/5/2013
Thầy Trường và CB khoa
3
Kiểm tra chất lượng hệ TC K7
Từ 6 / 5/2013
đến 8 /5 /2013
CB khoa,  GV được phân công
4
Tổ chức ôn và  thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề K4  
Từ  02/5/2013 đến 26/5/2013
Các GV được phân công
5
Tổ chức ôn thi tốt nghiệp Cao đẳng CN K5
Từ  05/5/2013 đến 10/6/2013
Các GV được phân công
6
Tổ chức ôn thi tốt nghiệp TCCN K7
Từ  21/5/2013 đến 22/6/2013
Các GV được phân công
7
Hoàn thiện sổ sách quản lý của khoa, hồ sơ lên lớp của GV, soạn bài giảng và đề cương bài giảng của GV để kiểm tra theo kế hoạch
Ngày 6/5/2013
Đến 10/5/2013
CB khoa + Tổ trưởng bộ môn + GV bộ môn
8
Điều chỉnh, duyệt chương trình khung, chương trình chi tiết các ngành TCCN   
Từ 26/4/2013
Đến 31/5/2013
CB khoa, TT bộ môn, GV được phân công
9
Triển khai kế hoạch thăm dò mức thân thiện của GV với HS theo chỉ thị của HT và kế hoạch của P.NCKH
Từ 02/5/2013 đến 31/5/2013
 CB khoa, các GV được thăm dò
10
Hoàn thiện thiết bị dạy nghề tự làm và tân trang  thiết bị dự thi cấp tỉnh đã đăng ký (04 mô hình đăng ký dự thi) – Thi mô hình
02/ 5 đến 20/5/2013
27 – 30/5
Thầy khanh, Th. Sơn, Th. Khiên, Th. Tình.
11
Triển khai làm thiết bị trong KH mua sắm thiết bị năm 2013
2/5/2013
Công ty Ngọc Huy + GV được phân công.
12
Triển khai biên soạn giáo trình, bài giảng theo đăng ký và ngân hàng câu hỏi các môn học, học phần học kỳ 2 năm học 2012 - 2013.
Từ 02/5/2013
Các GV đăng ký và giảng dạy môn học học kỳ 2.
13
Thực hiện lắp đặt lại hệ thống tiếp địa các xưởng nhà thư viện
Từ 2/5 đến 15/5 / 2013
CB Khoa + TT ATV  + GV xưởng TH
14
Sửa chữa thiết bị chiếu sáng các phòng học, nhà xưởng, theo đề nghị thay thế, sửa chữa đã duyệt
Từ 2/5  đến 25/5/2013
CB khoa + GV được phân công
15
Cặp nhật và đưa thông tin các hoạt động của khoa đưa lên trang thông tin của khoa
Thường xuyên
CB + GV được phân công
16
Tập trung học sinh phổ biến kế hoạch học tập, rèn luyện đạo đức, đôn đốc đóng  tiền học phí
Từ 13/5 đến 29/5/2013
CB khoa, GVCN, HSSV
II
Các hoạt động khác
 
 
1
Triển khai học lại, thi lại,cải thiện điểm cho HSSV các lớp  học kỳ 1 năm học 2012 - 2013
Từ 02//2013 đến 15/5/2013
Thầy Khanh + GVCN + GV được phân công giảng dạy.
2
Tập huấn nghiệp vụ giáo viên bộ môn
Theo KH nhà trường
Các GV được phân công
3
Tổ chức các hoạt động khác theo kế hoạch nhà trường
Theo KH
Các GV được phân công
4
Kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa thang máy
Theo đề nghị
Các GV được phân công
                                                                                                                           TRƯỞNG KHOA
 
 
 
                                                                                                                              Phan Đắc Yến

 


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến