Kế hoạch đào tạo : Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2013

Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2013


 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2013

 
TT
 
Nội dung
 
Thời gian
 
Phân công thực hiện
 
I
 
Công tác chi bộ
 
 
1
- Sinh hoạt đảng định kỳ theo kế hoạch, Triển khai thẩm tra lý lịch kết nạp đảng viên mới.
 
5/8/2013,Theo nghị quyết chi bộ
Cán bộ, đảng viên khoa Điện
2
- Triển khai và đôn đốc các đảng viên viết bài dự thi tìm hiểu 50 năm Quảng Ninh xây dựng và phát triển.
- Từ ngày 01/7 đến 8/8/2013
Cán bộ, đảng viên khoa Điện
 
II
 
Công tác tuyển sinh, đào tạo, công tác GV
 
 
1
Hợp đồng phát thanh quảng bá tuyển sinh trên đài phát thanh các huyện tỉnh Thái Bình phục vụ công tác tuyển sinh hệ TCCN, CĐN, TCN.
Từ ngày 12/8 đến  30/8/2013
Thầy Trường + GV được phân công theo KH BTS
2
Tiếp tục hoàn thiện việc Điều chỉnh các chương trình đào tạo hệ TCCN và chương trình liên thông TCCN lên Cao đẳng để đưa vào thực hiện
Từ 1/8/2013 đến 12 /8/2013
CB Khoa, TT bộ môn, Các GV được phân công
3
Tiếp tục Tổ chức học lại, thi lại, cải thiện điểm cho HSSV chưa đạt kết quả học tập học kỳ 2 và năm học 2013.
Từ 1/8/2013 đến 10/8/2013
CB khoa + Các GV được phân công
4
Tiếp tục hoàn thiện việc Lập tiến độ đào tạo, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giáo viên năm học 2013 - 2014, trên cơ sở tiến độ đào tạo chung.
Từ 1/8/2013
Đến 30/8/2013
CB khoa, Thầy Khanh, các Tổ trưởng bộ môn
5
- Tổ chức ôn và thi tốt nghiệp TCN - K38 ( văn hóa PTTH)
Từ 1/8/2013
Đến 20/8/2013
CB khoa, GVCN, GV được phân công   
6
Nghiệm thu SKCT và GTBG năm 2013
Theo KH
CB, GV đăng ký sáng kiến đầu năm học
7
Bình xét danh hiệu thi đua năm học 2013, Báo cáo tổng kết năm học 2013 và dự thảo phương  hướng năm học 2014.
Từ 1/8 đến 5/8/2013
Các CB, GV trong khoa
8
Báo cáo tổng kết công tác công đoàn và phong trào thi đua năm học 2013
Từ 1/8/2013 đến 5/8/2013
Đoàn viên công đoàn và CB công đoàn khoa.
 

                                                                                                          



TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến