Organizational structure of the school

1. Structure

- School leaders including one principal and 02 vice-principals

- The function departments including 07 department and 01: Department of Organization and Administration; Department of Finance-Accounting; Department of Basic Construction; Department of Training Division; Department of Scientific Research; Department of Students; Department of Laboratory building materials (Las 29XD); Board of students enrollment.

- The faculties consists of 05 faculties: Faculty of Electronics; Faculty of Mechanical – Engine; Faculty of Mining Engineering; Faculty of Construction; Falculty  of Economics;

- The Center sconsists of three centers, Training centers; Center of Training and Testing driving; Center of  Technology automotive applications.

 

2. Lecturers

No.

Qualification

Number

1

 Doctor

5

2

 Master

91

3

 University

109

4

 College

21

5

 Intermediate, another kinds

95

 

Total

321

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến