Hội nghị sư phạm năm học 2010 - 2011 (07/11/2010)

Thực hiện kế hoạch của năm học Trung tâm đào tạo đã tiến hành tổ chức hội nghị sư phạm cấp khoa năm học 2010 – 2011 nhằm đánh giá kết quả năm học 2009 – 2010 và đưa ra phương hướng hoạt động, chỉ tiêu năm học 2010 – 2011.

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn giám đốc trung tâm trình bày phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 - 2011. 

Với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ giáo viên trong đơn vị và các đại biểu đã đóng góp ý kiến quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học và các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo:

- Đẩy mạnh công tác nâng cao trình độ cán bộ giáo viên.
- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm.  
- Tăng cường khai thác sử dụng thiết bị vào giảng dạy.
- Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá. 
- Phát huy hoạt động tổ bộ môn và khả hợp tác giữa các giáo viên.
- Từng cán bộ giáo viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động trong công việc…
Các đại biểu dự hội nghị
Bằng sự quyết tâm, với tinh thần trách nhiệm và đoàn kết của toàn thể cán bộ giáo viên năm học 2010 – 2011 Trung tâm đào tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, góp phần tích cực vào sự phát triển của sự nghiệp giáo dục đào tạo của Nhà trường.  
 
 
                                                                                                  VP trung tâm đào tạo
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.