“QUI ĐỊNH Về thể thức, kỹ thuật trình bày và mẫu các loại văn bản" (09/11/2010)

Ban hành kèm theo QĐ số: 495 /QĐ-TCĐCN&XD, ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Hiệu trưởng

 Chi tiết mở file đính kèmTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.