Tăng cường thanh tra hoạt động liên kết đào tạo (11/11/2010)

Năm học 2010 - 2011, Bộ GD-ĐT tăng cường công tác thanh tra đối với hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở các trường ĐH, CĐ và TCCN.

 

Ngày 10/11, Bộ GD-ĐT đã ban hành hướng dẫn công thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010-2011 đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo”, trong tâm của thanh tra năm học tới là kiểm tra việc thực hiện cam kết trong đề án thành lập trường về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, chương trình, giáo trình nhằm bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo. Đặc biệt, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

Cụ thể, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác quản lý giáo dục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường; kiểm tra các nội dung triển khai thực hiện quy chế công khai như công khai về đội ngũ, công khai về cơ sở vật chất, tài chính, công khai việc xây dựng công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo...

Thanh tra, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012, việc xây dựng và hoàn thiện chư ơng trình hành động đổi mới quản lý nâng cao chất l ượng đào tạo, cam kết chất l ượng, tổ chức rà soát tình hình giáo trình hiện có, xây dựng lộ trình quy hoạch cụ thể để phát triển đội ngũ giảng viên về số l ượng, chất lượng, xây dựng kế hoạch đổi mới ph ương pháp.

Đối với cơ sở giáo dục đại học, Bộ sẽ thanh tra công tác đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹthanh tra công tác tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy; hình thức vừa làm vừa học, liên thông, từ xa, văn bằng 2... hoạt động liên kết đào tạo.

Đặc biệt, trong năm học này, Bộ tiến hành thanh tra việc bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, chương trình đào tạo, giáo trình và tài liệu tham khảo của từng ngành đào tạo. Thanh tra việc tổ chức đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, thi, kiểm tra học phần, thi tốt nghiệp.

Bộ yêu cầu các trường cần thực hiện báo cáo ch ương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm học mới trư ớc 15/11/2010, báo cáo về công tác thanh tra trong báo cáo tổng kết năm học năm học tr ước 30/7/2011

Theo DantriTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.