Thông báo thu nộp Đoàn phí năm học 2013 – 2014 và danh sách ĐVTN (19/09/2013)

 

THÔNG BÁO
“V/v thu nộp Đoàn phí năm học 2013 – 2014 và danh sách ĐVTN”
 
                        Kính gửi:    - Các Phòng, Khoa, Trung tâm
- Các Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc
Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;
Ban chấp hành Đoàn trường hướng dẫn các cơ sở Đoàn về việc thu đoàn phí đối với đoàn viên là sinh viên trong năm 2013 - 2014 như sau:
 1. Đối với LCĐ Cơ quan:
- Mức Đoàn phí là: 10.000đ/Đoàn viên/1 tháng
- Nộp Đoàn phí theo từng quý, nửa năm hoặc một năm.
- Những Đ/c không nộp Đoàn phí, BCH Đoàn trường sẽ không xét thi đua, khen thưởng; và không nhận xét, giới thiệu khi phấn đấu vươn lên Đảng.
2. Đối với các Liên chi Đoàn Khoa, Trung tâm:
-  Đoàn phí đoàn viên phải nộp theo quy định mới là: 2.000 đ/tháng
- Nộp Đoàn phí cả năm là 24.000đ/năm. Liên Chi đoàn giữ lại 1/3 (tức là 8000đ/ĐVTN) và trích nộp về Đoàn trường 2/3 còn lại chậm nhất trước ngày 30/10/2013.
- Đối với các Thanh niên chưa kết nạp Đoàn, yêu cầu gửi danh sách để kết nạp nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2013)
- Thống kê 100% số lượng ĐVTN trong chi đoàn và gửi danh sách Đoàn viên thanh niên (kèm theo Số điện thoại cá nhân) của chi đoàn mình (có mẫu kèm theo) về Liên chi đoàn Khoa/Trung tâm hoặc Văn phòng Đoàn trường (Phòng H8.14 – Tầng 1 Nhà 9 tầng mới) chậm nhất trước ngày 15/10/2013.
*Chú ý: Tất cả các chi đoàn gửi bằng 01 file mềm (Word 2003) và 01 bản in có xác nhận của LCĐ Khoa, Trung tâm.
          Nhận được thông báo này, BCH Đoàn trường đề nghị các Liên chi đoàn và Chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cho mỗi ĐVTN. Văn bản này có giá trị thay thế tất cả các văn bản liên quan đến hướng dẫn thu Đoàn phí đã ban hành trước đây.TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.