Trung tâm đào tạo tổ chức Hội nghị sư phạm năm 2013 (05/11/2013)

Thực hiện kế hoạch của năm học Trung tâm đào tạo đã tiến hành tổ chức hội nghị sư phạm cấp khoa nhằm đánh giá kết quả năm học 2012 – 2013 và đưa ra phương hướng hoạt động, chỉ tiêu năm học 2013 – 2014

         Với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ giáo viên trong đơn vị và các đại biểu đã đóng góp ý kiến quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học và các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo:

- Đẩy mạnh công tác nâng cao trình độ cán bộ giáo viên. 

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm.

- Tăng cường khai thác sử dụng thiết bị vào giảng dạy.

- Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá.

- Phát huy hoạt động tổ bộ môn và khả hợp tác giữa các giáo viên.

- Từng cán bộ giáo viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động trong công việc…

 

 

 

 

 

Bằng sự quyết tâm, với tinh thần trách nhiệm và đoàn kết của toàn thể cán bộ giáo viên năm học 2013 – 2014 Trung tâm đào tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, góp phần tích cực vào sự phát triển của sự nghiệp giáo dục đào tạo của Nhà trường.  

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.