Biên bản nghiệm thu đề tài, sáng kiến cải tiến năm học 2012-2013 (05/11/2013)

Căn cứ vào nội dung đăng ký và kế hoạch thực hiện đề tài, sáng kiến cải tiến năm học 2012 – 2013; Căn cứ vào kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện và kết quả kiểm tra lần 1 các đề tài, sáng kiến cải tiến năm học 2012 – 2013; Căn cứ vào kế hoạch số 351/KH-TCĐCN&XD ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng về việc nghiệm thu sáng kiến cải tiến năm học 2012 – 2013.

Click vào đây để tải biên bản ( Định dạng Microsoft Word)TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.