TTQT Nâng lương (29/11/2010)

Việc xây dựng, thực hiện và duy trì thủ tục qui trình này nhằm đảm bảo công tác nâng bậc lương thường xuyên hàng năm cho CBVC của trường theo đúng quy định của Chính phủ và quy chế của trường. Áp dụng cho các hoạt động có liên quan đến việc nâng bậc lương của cán bộ viên chức trong trường.

 

 

 Bấm vào đây để xem và download biểu mẫu

 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.