TTQT Tuyển dụng CBVC (29/11/2010)

Xây dựng, thực hiện và duy trì thủ tục quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức nhằm: Đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức của nhà trường, Đảm bảo tính công khai dân chủ, đúng quy định về công tác tuyển dụng cán bộ viên chức của nhà nước. (Nghị định 116 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công nghiệp, Bộ GĐ&ĐT). Thủ tục quy trình này áp dụng cho các hoạt động có liên quan đến quá trình tuyển dụng cán bộ viên chức trong phạm vi toàn trường.

  Bấm vào đây để xem và download biểu mẫuTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.