TTQT Kiểm tra phiếu cấp vật tư đào tạo và sản xuất toàn trường (29/11/2010)

Thủ tục quy trình này được xây dựng, thực hiện và duy trì nhằm kiểm tra các phiếu xuất vật tư, vật liệu xây dựng cho đào tạo và sản xuất của các đơn vị trong trường để đảm bảo rằng: Đúng chủng loại, đúng định lượng theo định mức hoặc các dự toán sản xuất đã được Hiệu trưởng duyệt.Kiểm tra đảm bảo tiến độ để các cá nhân, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Thủ tục quy trình này áp dụng cho việc đáp ứng kịp thời nội dung theo yêu cầu của người lĩnh

  Bấm vào đây để xem và download biểu mẫuTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.