TTQT Quản lý dự án xây dựng cơ bản (29/11/2010)

Thủ tục quy trình này được thiết lập, thực hiện và duy trì nhằm mục đích hướng dẫn thực hiện quy trình đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa và bảo trì bảo dưỡng cơ sở vật chất đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quá trình từ khi chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc đầu tư trong đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa và bảo trì bảo dưỡng cơ sở vật chất của nhà trường. Thủ tục quy trình này áp dụng cho các hoạt động có liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất của phòng XDCB thực hiện.

  Bấm vào đây để xem và download biểu mẫuTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.