Bảng điểm tổng kết năm học 2013 - 2014 (20/01/2014)

Bảng điểm tổng kết các lớp Cao đẳng du lịch và Cao đẳng tin

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp Cao đẳng Tin K6;

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp Cao đẳng Tin K7;

 Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐLT K5 ( Xem online);

 Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Du lịch K6 ( Xem online);

Bấm vào đây để tải bảng điểm lớp CĐ Du lịch K8 ( Xem online);

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.