Danh sách tốt nghiệp lớp văn bằng 2 cao đẳng kế toán (14/02/2014)

 

1 Dương Thị Bình 14/04/92 Nữ Kế toán Khá Chính quy
2 Vũ Thị Doan 17/09/92 Nữ Kế toán Khá Chính quy
3 Nguyễn Thị Duyên 18/09/91 Nữ Kế toán Khá Chính quy
4 Nguyễn Thị Hà 12/05/91 Nữ Kế toán Khá Chính quy
5 Đỗ Thanh Hằng 10/10/92 Nữ Kế toán Trung bình Chính quy
6 Nguyễn Thị Thanh Hương 23/06/92 Nữ Kế toán Khá Chính quy
7 Tô Thị Liên 04/12/91 Nữ Kế toán Trung bình Chính quy
8 Đoàn Thị Ngọc 17/08/92 Nữ Kế toán Trung bình Chính quy
9 Vũ Bá Tân 02/07/92 Nam  Kế toán Trung bình Chính quy
10 Nguyễn Văn Thành 24/09/92 Nam  Kế toán Khá Chính quy
11 Nguyễn Thị Lan Thảo 27/11/91 Nữ Kế toán Khá Chính quy
12 Nguyễn Thị Thủy 10/10/92 Nữ Kế toán Khá Chính quy
13 Bùi Bảo Trung 19/08/92 Nam  Kế toán Khá Chính quy
14 Trần Thị Tuyết 17/08/92 Nữ Kế toán Khá Chính quy

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.