MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG HOẠT ÐỘNG CỦA ÐOÀN THANH NIÊN (03/12/2010)

Phương thức hoạt động:

Phương thức hoạt động là tổng thể những cách thức và phương pháp hoạt động theo một định hướng nhất định trong một định hướng nhất định.

Hình thức hoạt động:

Hình thức hoạt động là cách tiến hành hoạt động, cach thể hiện những nội dung hoạt động đã đề ra.

Mô hình hoạt động:

Mô hình hoạt động là hình mô phỏng lại một hoạt động nào đó. Là hình mô phỏng lại một hình thức hoạt động nào đó. Là sự trình diễn lại một hình thức hoạt động.

Mô hình trình diễn:

Mô hình trình diễn là một hình thức hoạt động cụ thể nào đó được tái tạo lại hoặc mới được tạo ra tại một điểm trong khu vực hất định nhằm làm mẫu để nghiên cứu, rút kinh nghiệm, tham quan học tập, từ đó có thể nhân ra diện rộng.

Loại hình hoạt động:

Loại hình hoạt động là tập hợp những hình thức hoạt động cùng thể loại có chung những đặc trưng cơ bản.

Phong trào thanh niên:

Phong trào thanh niên là hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội mang tính rộng lớn lôi cuốn đông đảo thanh niên tự giác tham gia theo một định hướng có mục tiêu và có tổ chức.

Hoạt động xung kích:

Hoạt động xung kích là hoạt động có tính tiến công mạnh mẽ, mau lẹ giải quyết dứt điểm khâu trọng yếu tạo ra đột phá khẩu cho việc tiến tới hoàn thành các nhiệm vụ một chiến dịch hoạt động hay một chương trình hoạt động nào đó.

Cuộc vận động:

Cuộc vận động là tổng thể những cách thức huy động những nguồn lực cùng tham gia tác động đến đoàn viên thanh niên theo một quá trình nhất định, làm cho đoàn viên thanh niên tự nguyện đi theo một hướng nào đó hay làm một công việc nào đó.

Chương trình hoạt động:

Chương trình hoạt động là toàn bộ những dự kiến hoạt động theo một trình tự nhất định và trong một thời gian nhất định của các cấp bộ Ðoàn, của từng đoàn viên, thanh niên đề ra nhằm thực hiện những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đại hội (hoặc những nhiệm vụ trong một thời gian nhất định).TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.