Giới thiệu (18/01/2013)

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO $ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

 

 

VĂN PHÒNG:      ĐT : 0203.2473459            

GĐ TRUNG TÂM: TS. Phan Đắc Yến                  

             ĐT: 0979379785                                   Email: phandacyen@cic.edu.vn

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

          Tổng số CB, GV của Trung tâm 02, trong đó trình độ Tiến sĩ 01, Đại học 01, 100% cán bộ giáo viên đạt Giáo viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường, trong đó có 01 Giáo viên dạy giỏi Quốc gia.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Liên kết đào tạo Đại học hệ Vừa làm vừa học;

- Tổ chức đào tạo sơ cấp, đào taọ lại, bồi dưỡng, nâng bậc và huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp.

 

            

                       DANH SÁCH CB, GV - Trung tâm Đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Chức vụ

1 Phan Đắc Yến 09/07/1964 Tiến sĩ Giám đốc

2

Đặng Thị Tuyết Mai

15/09/1972

Đại học

Giáo viên

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.