Thông báo đăng ký đề tài cấp bộ, đề tài sáng kiến năm 2015 (25/02/2014)

Thông báo đăng ký đề tài cấp bộ năm 2015 Thông báo đăng ký đề tài sáng kiến

Click vào đây để tải Thông báo đăng ký đề tài cấp bộ năm 2015
Click vào đây để tải Thông báo đăng ký đề tài sáng kiếnTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.