Phòng Thí nghiệm Vật liệu xây dựng LAS-XD29 (28/02/2014)

Giới thiệu chung

Phòng phòng Thí nghiệm Vật liệu xây dựng LAS-XD29 

    Nhân sự:                               

 - Trưởng phòng:        TS. Nguyễn Công Lý

                                    Số điện thoại: 0917 378 789     Email: nguyencongly@cic.edu.vn

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.