CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ VÀ TUYÊN DƯƠNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2014. (24/03/2014)

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ VÀ TUYÊN DƯƠNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC NĂM 2014. (26/03/1931 – 26/03/2014)

STT
THỜI GIAN
NỘI DUNG
NGƯỜI THỰC HIỆN
1
13h00- 13h15’
Đón tiếp đại biểu
Ban tổ chức
2
13h15- 13h30’
Văn nghệ chào mừng
Ban tổ chức
3
13h30- 13h35’
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Duy Khanh + T. Huệ
4
13h35- 13h45’
Diễn văn ôn lại truyền thống của Đoàn
Bí thư ĐTN
5
13h45- 14h00’
Văn nghệ
Ban tổ chức
6
14h00-14h15’
Khách mời tặng hoa
Ban tổ chức
7
14h15-14h25’
Đoàn cấp trên phát biểu
Thành đoàn Uông Bí
8
14h25-14h35’
Lãnh đạo Đảng ủy phát biểu
Lãnh đạo nhà trường
9
14h35-15h00’
Khen thưởng
BTC
10
15h00-15h30’
Văn nghệ
BTC + Khách mời
11
15h30-17h35’
Bế mạc
BTC

 

 

 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.