Tiến độ đào tạo hệ cao đẳng chuyên nghiệp K4 (06/12/2010)

Gồm các lớp : - Cao đẳng xây dựng 1K4 - Cao đẳng xây dựng 2K4 - Cao đẳng xây dựng 3K4 - Cao đẳng xây dựng cầu đường K4 - Cao đẳng kinh tế xây dựng K4

 

 Lớp cao đẳng xây dựng 1K4

 Lớp cao đẳng xây dựng 2K4 

  Lớp cao đẳng xây dựng 3K4

 Lớp cao đẳng xây dựng cầu đường K4

 Lớp cao đẳng kinh tế xây dựng K4

 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.