Thông báo Thời khoá biểu Ôn thi tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học của trường Đại học Mỏ-Địa chất năm 2010. (09/12/2010)

Thời khoá biểu Ôn thi tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
chuyên ngành: Kế toán và Điện khí hóa - Tại trường CĐ CN&XD

Thời gian
Lớp
Môn học
Phòng học
Ghi chú
Từ ngày: 13-12-2010 đến ngày 17-12-2010 Kế toán-Kiểm toán (Kế toán)
Chuyên ngành
H2.13 - Ngày đầu: Học từ 17h30 ngày
13-12-2010
- Ngày thi tuyển sinh:
09-01-2011
Tại trường ĐH MDC
Kỹ thuật điện, điện tử (Điện khí hóa)
Chuyên ngành
H2.13
Từ ngày: 18-12-2010 đến ngày 24-12-2010 Kế toán-Kiểm toán (Kế toán) Cơ sở ngành H2.14
Kỹ thuật điện, điện tử (Điện khí hóa) Cơ sở ngành H1.25
 

 Liên hê:  Thầy Nguyễn  Trọng  Đại  PGĐ Trung tâm đào tạo - 0983835169

 

                                                                                       VP Trung tâm đào tạoTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.