Giảng viên có không quá 550 giờ chuẩn (17/12/2010)

(giao duc 24h) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành năm 2008.

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29/01/2011; thay thế các quy định về giảng viên giáo dục quốc phòng tại Thông tư số 43/2003/TT-BGDĐT ngày 26/9/2003 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng.

Theo đó, việc sửa đổi bổ sung liên quan chủ yếu đến quy định về số giờ chuẩn. Cụ thể: trong cùng chuyên ngành, giảng viên có mức lương cao hơn thì có số giờ chuẩn nhiều hơn và không quá 400 giờ chuẩn, đối với giảng viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất ở các trường không chuyên không quá 550 giờ chuẩn;

Trong cùng chuyên ngành, giảng viên có mức lương thấp hơn thì có số giờ chuẩn ít hơn và không dưới 260 giờ chuẩn, đối với giảng viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất ở các trường không chuyên không dưới 400 giờ chuẩn.

Đối với giảng viên thể dục thể thao ở các cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành thuộc khối ngành thể dục thể thao, giảng viên năng khiếu, nghệ thuật ở các cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành thuộc khối ngành năng khiếu, nghệ thuật sẽ có quy định riêng.TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.