Tổng hợp chính sách ưu đãi kỳ II (5 tháng) năm học 2013-2014 (17/09/2014)

Tổng hợp chế độ chính sách

 Click vào đây để tải chế độ chính sách kỳ I năm học 2013-2014

Click vào đây để tải chế độ chính sách kỳ II năm học 2013-2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.