Năm 2011: Dự toán chi ngân sách ngành giáo dục là 5.081,6 tỷ đồng (27/12/2010)

(Dân trí) - Ngày 25/12, Bộ GD-ĐT tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch và ngân sách năm 2010, dự toán cho năm 2011 các đơn vị trực thuộc Bộ. Theo đó, tổng dự toán chi ngân sách nhà nước 2011 của Bộ GD-ĐT là 5.081,6 tỷ đồng, tăng 2,9% so với năm trước.

Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Nguyễn Văn Ngữ, năm 2010, nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị tăng so với các năm trước do có sự điều chỉnh về mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh, phần nào đã giảm bớt khó khăn về kinh phí cho các trường.

Năm 2011 là năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách (2011-2013) thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo NĐ 43/2006-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Tổng dự toán chi ngân sách năm 2011 là 5.081,6 tỷ đồng, tăng 2,9% so với năm 2010. Trong đó chi quản lý hành chính tăng 5,3%, chi sự nghiệp khoa học công nghệ tăng 8,1%, chi sự nghiệp bảo vệ môi trường tăng 5,3%, chi đầu tư xây dựng cơ bản giảm 11,8%... Trong số tổng chi đó, vốn trong nước là 4.137, 849 tỷ đồng và vốn ngoài nước là hơn 943 triệu đồng.
 
Mức dự toán ngân sách phân bổ ngân sách chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2011 đã bao gồm kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng, trên cơ sở mức tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu của đơn vị và xác định mức ngân sách nhà nước đảm bảo đối với từng đơn vị. 
 
Theo đó, các trường phổ thông dân tộc, dự bị đại học dân tộc, ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; Các trường đại học, cao đẳng khối sư phạm, khối văn hóa - thể thao, khối nông - lâm - ngư; khối công nghệ - kỹ thuật ngân sách nhà nước đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên; các trường đại học khối kinh tế - tài chính đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần các hoạt động không thường xuyên.

 Bộ dự kiến chi thường xuyên là 4.183,109 tỷ đồng, tăng 11,9% so với năm 2010, trong đó chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 3.847,19 tỷ đồng. Phân bổ cho đào tạo học sinh, sinh viên trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học và sau đại học là 1.765,68 tỷ đồng, trong đó chi bù học phí cho các trường sư phạm là 249,79 tỷ đồng.

Chi thường xuyên đào tạo học sinh, sinh viên trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng đại học và sau đại học là: 1.320,69 tỷ đồng. Như vậy, cùng với mức hỗ trợ ngân sách nhà nước cấp và mức thu học phí chính quy được theo lộ trình quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP thì chi phí đào tạo bình quân cho 1 HS, SV đã được nâng lên so với năm 2010, cụ thể:

-          Đào tạo tiến sỹ: khoảng từ 10,29 - 12,04 triệu đồng/hv/năm, tăng 52%.

-          Đào tạo thạc sỹ: khoảng từ 7,13 - 8,18 triệu đồng/hv/năm, tăng 34%.

-          Đào tạo đại học: khoảng từ 5,83 - 6,53 triệu đồng/sv/năm, tăng 19%.

-          Đào tạo cao đẳng: khoảng từ 5,20 - 5,76 triệu đồng/sv/năm, tăng 17%.

-          Đào tạo TCCN: khoảng từ 3,41 - 3,90 triệu đồng/sv/năm, tăng 30%.TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.