Nâng cao chất lượng công tác pháp chế ngành giáo dục (24/06/2015)

Dân trí Chiều nay 23/6, tại trụ sở Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng GD Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa hai Bộ giai đoạn 2015 - 2020.

Mục đích của việc ký kết hướng tới hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác pháp chế ngành Giáo dục. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục, tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Hoàn thiện thể chế, xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; hướng dẫn Bộ GD-ĐT, Bộ Tư pháp về công tác pháp chế ngành Giáo dục.

Quang cảnh buổi lễ ký kết
Quang cảnh buổi lễ ký kết

Chương trình phối hợp còn là căn cứ để hai Bộ xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm theo chức năng, nhiệm vụ của mình và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế ngành Giáo dục.

Theo ký kết, hai bên sẽ tăng cường phối hợp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung: Công tác xây dựng pháp luật; Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; Công tác bồi thường của Nhà nước; Tổ chức pháp chế ngành Giáo dục; Công tác GD-ĐT.

Đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thì hai Bộ tăng cường sự phối hợp để đưa ra những biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm phổ biến sâu rộng triển khai thi hành Hiến pháp 2013 trong các cơ sở giáo dục; Hai Bộ phối hợp triển khai thực hiện tốt Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục; chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hằng năm.

Phối hợp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo…

Tại buổi ký kết cả hai Bộ trưởng đều khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện tốt những nội dung đã được hai bên ký kết theo tinh thần phối hợp toàn diện, học hỏi lẫn nhau và giúp nhau hoàn thiện: đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan, các địa phương, cơ sở kiện toàn bộ máy pháp chế. Qua đó nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao cho hai Bộ.

S.H
 

Nguồn dantri.com.vnTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.