“QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định Về trách nhiệm truyền tải và quản lý, tiếp nhận, xử lý công văn tài liệu trên mạng " (17/01/2011)

Căn cứ quyết định số: 1551/QĐ-BCN ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Bộ tr¬¬ởng Bộ Công nghiệp qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tr¬ờng Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.

 Chi tiết mở file đính kèmTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.