Kế hoạch năm học 2016 - 2017 của Trung tâm Đào tạo (16/02/2017)

Tổng hợp kế hoạch, tiến độ và phân công công tác giảng dạy năm học 2016 - 2017 của Trung tâm Đào tạo

Click vào đây để xem chi tiết Kế hoạch hoạt động.

Click vào đây để xem chi tiết Tiến độ đào tạo và bảng phân công kế hoách giảng dạy.TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.