Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2017 và kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) (07/03/2017)

Thực hiện kế hoạch của BCH Tỉnh Đoàn, Ban thư ký Hội SV tỉnh, BCH Thành Đoàn Uông Bí về việc tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2017 và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”. Tạo điều kiện cho các thế hệ cán bộ Đoàn được giao lưu, gặp gỡ, trao đổi về truyền thống của Đoàn. Tạo sự gắn bó, tiếp lửa truyền thống của thế hệ đi trước đối với thế hệ cán bộ Đoàn hiện nay.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập rèn luyện, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học; tăng cường hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn trong thanh thiếu niên.

- Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức sáng tạo, hiệu quả, tạo được sự quan tâm của thanh niên; gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn của dân tộc

- Sinh hoạt chuyên đề ôn lại truyền thống lịch sử 86 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng (từ năm 1977 đến nay), gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, những tấm gương đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ; xác định trách nhiệm rèn luyện, phấn đấu của người đoàn viên hiện nay.

- Nhân dịp kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/1910-08/03/2017 và 1977 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng Đoàn trường phối hợp với Ban nữ công tổ chức phát thanh tuyên truyền ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, vai trò giá trị lịch sử của Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đối với dân tộc Việt Nam; tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; tuyên truyền về phẩm chất cao quý và những đóng góp to lớn của của nữ nhà giáo và người lao động trong ngành.

- Nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống của Dân quân tự vệ Việt Nam 28/03/1935-28/03/2017 Đoàn trường phối hợp với Ban chỉ huy quân sự tổ chức phát thanh tuyên tuyền theo đề cương do Cục Dân quân tự vệ biên soạn với các nội dung sau:

+ Quan điểm, chủ chương của Đảng, địa vị pháp lý của Dân quân tự vệ.

+ Công lao đóng góp của lực lượng Dân quân tự vệ 82 năm qua.

2. Văn nghệ - Thể thao

2.1. Bóng đá nam

- Đối tượng: Là học sinh – sinh viên hiện đang theo học tại các khoa của Nhà trường. Thành lập đội tuyển gồm 14 cầu thủ, 1 Trưởng đoàn, 1 Huấn luyện viên, 1 chăm sóc viên tham gia Gải bóng đá học sinh, sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học tỉnh Quảng Ninh lần thứ 2 “Tranh cúp Hà Lan 2017”.

- Thời gian chuẩn bị, tập luyện: từ ngày 01/03 đến ngày 17/03/2017.

- Thời gian thi đấu vòng bảng: từ ngày 18/03 đến ngày 19/03/2017.

- Thời gian thi đấu vòng bán kết và trung kết: từ ngày 25/03 đến ngày 26/03/2017.

- Địa điểm: Khu liên hiệp thể thao Công ty TNHH Hà Lan – Phường Mạo Khê, thị xã ĐôngTriều.

2.2. Bóng chuyền nam

- Đối tượng: Là học sinh – sinh viên hiện đang theo học tại các khoa của Nhà trường. Mỗi đơn vị là một đội độc lập.

- Thời gian chuẩn bị, tập luyện: từ ngày 01/03 đến ngày 10/03/2017.

- Thời gian thi đấu: từ ngày 11/03 đến ngày 26/03/2017.

- Địa điểm: Tại sân bóng chuyền Nhà trường.

2.3. Nhảy bao bố

- Đối tượng: Là học sinh – sinh viên hiện đang theo học tại các khoa của Nhà trường. Mỗi đơn vị lựa chọn 2 đôi nam, 2 đôi nữ, 2 đôi nam nữ, 2 đơn nam, 2 đơn nữ.

- Thời gian chuẩn bị, tập luyện: từ ngày 01/03 đến ngày 15/03/2017.

- Thời gian thi đấu: 14h00 ngày 24/03/2017.

- Địa điểm: Tại sân bóng chuyền Nhà trường.

2.4. Kéo co nam

- Đối tượng: Là học sinh – sinh viên hiện đang theo học tại các khoa của Nhà trường. Mỗi đơn vị lựa chọn 1 đội nam gồm 10 người để tập luyện và tham gia thi đấu.

- Thời gian chuẩn bị, tập luyện: từ ngày 01/03 đến ngày 15/03/2017.

- Thời gian thi đấu: 16h00 ngày 24/03/2017.

- Địa điểm: Tại sân bóng chuyền Nhà trường.

2.5. Giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

- Đối tượng: Là cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

- Chuẩn bị, tập luyện: từ ngày 01/03 đến ngày 07/03/2017.

- Thời gian: 09h30 ngày 08/03/2016 (thứ tư).

- Địa điểm: Tại Hội trườn tầng 2.

(Phối hợp cùng Công đoàn trường).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN – PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Thành lập Ban chỉ đạo

- Đ/c: Lương Văn Tiến                      - Hiệu trưởng                       - Trưởng ban

- Đ/c: Đỗ Minh Chiến                        - Phó Hiệu trưởng                - Phó ban

- Đ/c: Lê Văn Lợi                              - Phó Hiệu trưởng                - Phó ban

2. Thành lập Ban tổ chức

- Đ/c: Vũ Quốc Toàn                         - Bí thư ĐTN                         - Trưởng ban

- Đ/c: Nguyễn Huy Phương              - TP.CTHSSV                        - Phó ban

- Đ/c: Đỗ Duy Khanh                        - PBT ĐTN                            - Phó ban

- Đ/c: Nguyễn Thị Hằng                   - P. CTHSSV                         - Uy viên thư ký

- Các: Đ/c trưởng phòng, khoa                                                     - Uỷ viên

- Các Đ/c trong BCH Đoàn trường                                                - Uỷ viên

3. Thành lập Ban trọng tài

- Đ/c: Nguyễn Thị Hằng                 - Phòng CTHSSV              - Trưởng ban

- Đ/c: Nguyễn Duy Linh                  - Khoa Điện                      - Uỷ viên

- Đ/c: Trần Tuấn Anh                     - Khoa Mỏ                         - Uỷ viên

- Đ/c: Đỗ Duy Khanh                      - Khoa Cơ khí                   - Uỷ viên

- Đ/c: Đỗ trọng Tiến                       - Khoa Mỏ                         - Ủy viên

- Đ/c: Nguyễn Văn Tư                    - Khoa Xây dựng              - Ủy viên

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Đoàn thanh niên: Lập kế hoạch và chịu trách nhiệm chính trong khâu tổ chức cũng như thực hiện, chịu trách nhiệm theo dõi, thống kê kết quả của từng phần thi báo cáo Đảng ủy, Ban giám hiệu và đoàn cấp trên.

2. Các LCĐ Khoa, Trung tâm: Tổ chức cho đội của khoa tập luyện có hiệu quả, cử người phụ trách các nội dung tham gia.

LCĐ Khoa Xây dựng và LCĐ Khoa Cơ khí, khoa Động lực: Chuẩn bị dây, sân bãi cho các hoạt động thể thao tại trường.

4. Ban trọng tài: Triệu tập đội trưởng đội bóng chuyền, kéo co, nhẩy bao họp thống nhất thể lệ thi đấu, bốc thăm, lập lịch thi đấu trình Đảng ủy – Ban giám hiệu duyệt.

5. Phòng Tài Chính: Cấp kinh phí theo kế hoạch đã được duyệt.

6. Phòng CT HSSV:  Cử nhân viên y tế trực cứu thương cho các hoạt động thể thao trong và ngoài trường; Cử lực lượng bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày diễn ra cuộc thi và giao lưu.

7. Văn phòng Hiệu trưởng:  Bố trí xe đưa đón 18 vận động viên tham gia Giải bóng đá học sinh sinh viên từ trường đi khu liên hiệp thể thao Công ty TNHH Hà Lan – Phường Mạo khê, Đông Triều.

8. Phòng Nghiên cứu khoa học: Bố trí nhân viên chụp ảnh lưu niệm, đưa tin lên Website của Nhà trường.

Trên đây là kế hoạch hoạt động văn thể chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM. Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công để đạt kết quả cao nhất ./. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.